Dugnaden på Heiberg 20. September 2017

Det har lenge vert ett ønske om å oppgradere repeater-QTH Heiberg med ett nytt 19″rack da det eksisterende var alt for lite. Muligheten kom i vår da Tarald, LA6VBA klarte å skaffe tilveie ett via jobben. Det var ett utmerket rack for oss, relativt støvtett og med glassdør. Vi har gjort en del tilpasninger og Wilfred, LA2VRA har laget nye hyller.  Lørdag 16. September var alt klart og Ole, LA7LW og undertegnede kjørte det da opp til sitt QTH på Heiberg. Det var da for sent på dagen til å gjøre noe mer, så det ble bare satt på plass. Onsdag 20. September fikk Tor, LA8NK og undertegnende, LA3VW  mulighet til å  sluttføre prosjektet. Vi reiste opp på Heiberg og etter ca 3 timer var det gamle racket ribbet for utstyr og kastet ut. Alt  som fortsatt var brukbart ble flyttet over i det nye racket og koplet sammen. Dette  ble atskillig mere ryddig og oversiktlig enn tideligere,  da mye av utstyret sto på gulvet. Det som gjenstår nå er å montere inn ett batteri, slik at repeateren har en reserve strømforsyning. Batteri har vi og det er avsatt plass og gjort klart for montering. En annen ting som heller ikke er på plasse enda er at vi skal montere en sirkulator på repeaterens senderutgang. Den er klargjort, og vil bli montert ved neste visitt der oppe.

Som dere ser av bilde så er mesteparten av nedre halvdel okkupert av FM-repeateren LA6SR. Den øverste delen består for det meste av D-Star Hotspottet  (Simplexrepeater) LD4RH.  PCen øverst er for administrasjon av D-Star, inkludert  fjernstyring via internett.

Repeaterne bruker følgende frekvenser:

LA6SR: Smalbånds FM repeater 145,775/145,175 MHz – 107,4 Hz subtone. Kan også aktiveres med 1750 Hz

LD4RH: D-STAR Hotspot 434,5375 MHz simplex.

Vil du vite mer om hvordan disse repeaterne levde tideligere kan du følge linkene her:  http://la4a.no/archives/1500     http://la4a.no/archives/1832

LD4FH har byttet antenne.

LD4FH har i dag 18, September byttet antenne. Den er snudd 180 grader fra retning Kristiansand til retning RISØR. Her vil den bli stående inntil videre. Planen er  å kople to antenner sammen ved hjelp av en splitter/combiner slik at vi får god dekning i begge retninger. Dette krever imidlertid en tillatelse av masteeier og den har vi ikke fått enda.

73 de LA3VW