Bli radioamatør. LISENSKURS starter mandag 6.mars i Arendal kl 1800 – 2000 hos Inventum Sør på Stoa.

Det er blitt bestemt at det skal holdes lisenskurs i regi av Arendalsgruppa av NRRL.

Tidspunkt er mandag 6.mars. Utgangspunkt er 10 kvelder.

Kurset koster kr. 1000,- inklusive bøker og 1 års medlemskap i klubben ved bestått eksamen.

Eneste utover dette er betaling til NKOM, kr. 2000, som er en engangssum for lisensen.

Det er bare å melde seg på hvis du eller dere skulle være interessert.

Meld deg på via email.  la8dna@nrrl.no eller mobiltlf. 90 10 11 65 (Jørn A. Pettersen)

 

Årsstatistikk for Arendalgruppens APRS Digipeatere 2016

Her er en statistikk over Arendalgruppens APRS digipeatere for året 2016. Det første bildet viser hvor mange stasjoner de forskjellige digipeaterene har hørt pr. mnd. Som dere ser er det LD4LF, LD4GF, LD4AT og LD4VS som hører mest, naturlig nok, da disse ligger kystnært og nær E18. Resten ligger lengere inn i landet hvor aktiviteten er lavere. Unntaket er LD4SH. Denne digipeateren mistet strømmen i Mars og kom ikke opp igjen før i Desember. Desverre falt den ut igjen senere i måneden og kom ikke opp igjen innen utgangen av året. LA3VW er en fill in digipeater og er bare QRV periodevis.

Når det gjelder antall posisjonspakker skiller LD4GF seg klart ut i antall. Dette kommer av at den formidler mye trafikk fra andre nærliggende digipeatere til I-gaten LD4AI. I månedskifter April/Mai ser dere at der skjedde et rollebytte mellom LD4AT og LD4GF. Årsaken var at I-gaten vår byttet QTH og LD4GF overtok da mesteparten av trafikken til den.

Til slutt har vi et kakediagram som viser antall posisjonspakker som hver av digipeaterene har formidlet gjennom hele 2016. Antallet er uttrykt i % av det totale antall pakker gjennom året.

***