Midlertidig endret antenneoppsett på LD4FH

03. November ble det foretatt en endring på antenneoppsettet på LD4FH. Antennen den har kjørt på hittill står ca 10 m over bakken og peker i retning Søndeled. Denne er nå koplet ut og erstattet med en antenne som står 30 m oppe i masta og peker i retning Kristiansand. Dette er bare en test for å finne ut hvor god dekning den har i den retningen, samt at potensielle D-Star brukere i disse områdene kan få testet utstyret sitt. Vi vil på sikt prøve å få til et oppsett som gir dekning i begge retninger.