LA6SR er flyttet fra Hasåsen til Heiberg

Søndeledrepeateren har i dag, 21. Oktober 2015 fått nytt QTH. Det nye QTH’et er i masta på Heiberg radiolinjestasjon. Heiberg ligger noe høyere enn Hasåsen. Grunnen til bytte er bedre QTH og at der er bilvei helt opp slik at evt. vedlikehold er lettere å utføre. Selve repeateren er også byttet ut da den gamle har skrantet i lengere tid. Kun duplexfilteret er beholt og det har vert i drift siden Søndeledrepeateren kom på lufta for første gang i 19??.  En gjennommåling viste at det fremdeles duger. Antenna er en gammel 2-el. Rohde & Schwarz som var den eneste vi fikk lov å sette opp til pakkeradioaksess en gang på 1990 tallet. Nå har vi fått lov av masteeier å omplassere samt sette opp en noe mer rundtstrålende antenne. Repeateren åpnes med subtone 107,2 Hz eller med “gamlemetoden” 1750Hz. Frekvensen er 145,775/145,175 MHz.

Antennemasta på HeibergDette er masta hvor repeateren står i dag. Antennen er plassert rett over det nederste “badekaret”. (Klikker du på bildet blir det større)

 

 

LA6SR på Heiberg

Her ser dere hvordan det ser ut inne på repeater-QTH. Som dere ser er det noe rotete, men så snart vi får tak i ett større rack vil vi omplassere alt her. Vi kommer og til å sette en sirkulator på senderens utgang så snart denne er ferdig justert. Lurer dere på hva det andre utstyret som står her er; så kan jeg fortelle at det tilhører LD4RH-B (D-star repeater) som også er plassert her. Dugnadsgjengen i dag besto av LA8NK og LA3VW med god assistanse under test av LA3YNA.

 

LA6VBA justerer sirkulatorer

Her sitter Tarald, LA6VBA i schaken sin og justerer sirkulatorer til repeaterene våre.