Tips ved bruk av APRS Radioer.

Nå er det slik at APRS her i Arendalsgruppa mest blir brukt til sporing av biler , båter personer o.s.v. på kartet. Men hvordan får man en QSO med de amatørene som setter slike spor på kartet. Hvordan gjør man det? Jo, alle nyere APRS radioer fra Kenwood og antagelig også fra Yeasu, kan i dag automatisk legge inn i beaconet sitt hvilken frekvens radioen er innstilt på. Selv om du skifter frekvens på radioen, følger beaconets frekvensannonsering med.
Dette gjelder radioene TM-D710, TM-D710GE ,TH-D72 og FTM-350
Yaesus APRS radioer kjenner jeg ikke så godt til så her må dere se i brukermanualen.
Vil du publisere hvilken FM frekvens du er QRV på når radioen din sender ut posisjonspakker skal du gjøre følgende: På TM-D710 og TM-D710GE går du inn i menyen APRS. Finn meny nr 608 og marker [STATUS TEXT] nr 5. Her ser du at det står [Freq. MHz] Velg denne og du er i gang. På TH-D72 går du inn i meny nr 390. Her kan du legge inn en statustekst. Du har her 5 minner. Velg et av dem. Uansett om du legger inn en tekst her eller ikke vil den nå sende ut frekvensen du er QRV på sammen med posisjonspakka. Når andre radioer mottar posisjonspakken vil denne frekvensen være synlig her. På Kenwood TM-D710 vil den se slik ut hvis du trykker på LIST.

Frekvensannonsering

Her ser du at frekvensen står oppført i siste kolonne. Hvis du nå markerer denne linja og trykker på TUNE vil radioen din automatisk stille seg inn på denne frekvensen og det er bare å kalle ham opp. Det samme gjelder repeatere, hvis det står en frekvens i siste kolonne, Trykk på TUNE og radioen stiller seg inn med riktig frekvens, shift, tone og det hele. Alt er klart for en QSO over den angitte repeater. Dette er grunnen til at beacon på repeatere bare skal sendes ut lokalt. Da vil de dukke opp når du er innen dekningsområdet for angitt repeater. Her syndes det mye av de lokale sysoper rundt om i landet som ikke passer på dette, inkludert hos oss.
For å kunne trykke TUNE på TH-D72 er fremgangsmåten noe annerledes p.g.a. lite display. Her må det 3 skjermbilder til. Først trykker du på LIST for å få opp lista. Vi får da opp bare callsign på stasjonene. Trykker du og holder LIST en gang til, inntil der kommer ett pip, får du opp mere informasjon, bl.a. hvilken radio vedkommende bruker. Trykker du så på list en tredje gang, får du opp det skjermbildet vi er ute etter. Her ser du at informasjonen i skjermbilde nr 2 er byttet ut med klokkeslett eller dato. Helt til høyre vil du på enkelte signaturer finne en F etter klokkeslettet. Det står for Frekvensinformasjon. Bruk Tuningkontrollen (over volumkontrollen) og marker den signaturen du er interessert i. Trykk deretter på MENU. Du vil da få opp en frekvens med TUNE foran på displayet. Trykk nå OK (Pil til høyre) og radioen stiller seg inn på rett frekvens.

Eksempler på skjermbilder i TH-D72 ved bruk av LIST:

Skjermbilde1

Du får opp dette skjermbilde etter å ha trykket på LIST

Skjermbilde2

For mer utfyllende informasjon trykkes LIST en gang til. (Hold tasten nede inntil der kommer et pip).

Skjermbilde3

Trykkes LIST en tredje gang får vi opp skjermbildet vi er ute etter. Her har jeg markert LA5AR ved å vri på Tuningkontrollen (Du kan også bruke piltastene). Trykk nå på MENU-tasten og du vil få opp neste skjermbilde.

Bilde nr4 Det viser at radioen nå er klar til å legge inn alle parametere for å kunne kommunisere med LA5AR. Du trenger bare å trykke på OK og radioen stiller seg inn selv.
En annen mulighet for å få QSO med en amatør i ditt nærområde når han bruker APRS, er ved bruk av VOICE ALERT. Det har jeg skrevet om tidligere og du finner det her:

http://la4a.no/archives/333