Effektmålinger på noen hånd- og mobilradioer

Jeg har målt utgangseffekten på en del amatør håndapparater og mobilradioer og sammenlignet med det som fabrikanten oppgir. Målingene ble utført med et HP 437B Powermeter, en HP 8481A Powersensor og et BIRD 10W/30dB/50 ohm dempeledd. Dempeleddet dekker frekvensområdet DC – 4000 MHz. Powersensoren ble kalibrert siste gang i 2010, så resultatene kan ikke garanteres, men ligger nok ikke så langt unna riktig verdi. Jeg har målt både i øvre og nedre del av frekvensbåndene og satt måleresultatene inn i en tabell. Alle håndapparater er målt med nyoppladete batterier med unntak av IC-ID51E.

Resultatene finner du her:

Måling av utgangseffekten på min ICOM IC E92D

***************