Presentasjon og erfaringer med DVRPTR-V3

DVRPTR V3DVRPTR V3
DVRPTR V3 er en meget anvendelig sak som kan konfigureres efter eget ønske og behov som f.eks. DV dongle, Hotspot, DV Repeater o.s.v. Det består av et høykvalitets 4 lags hovedkort med separat jord og powerplane. På dette vis blir det veldig motstandsdyktig mot interferens. Hovedkortet kan man bestykke ut fra egene behov, f.eks med en Ethernetmodul, en AMBE2020 modul eller en gang i fremtiden, når den blir ferdig utviklet, en innebygget iTRX. (I dag må man nøye seg med en utvendig FM radio med 9600 bit pakkeradioinngang). Den inneholder også en kortleser for mini SD kort. Denne er tiltenkt fremtidige utvidelser som f.eks repeaterlister, kartinformasjon o.s.v. Når du får den levert er alle korta ferdig bestykket og loddet, men du må montere den inn i kabinettet selv. Det eneste du må lodde er displayet. Sammen med displayet kommer der et lite kretskort med gjennompletteringer som passer til displayets pinnerad. Dette må du som sagt lodde selv, og det er enkel lodding. Når du har loddet dette kan du montere det inn på en pinnerad i fronten av hovedkortet. Når alt er montert sammen kan du kople det mot en PC og se at alt fungerer. Det er lettest å kople forbindelsen opp via Ethernet, men USB kan og brukes. Bruker du Ethernet vil DVRPTR- V3 spør efter en IP-adresse via DHCP. Da må du ha en DHCP server i lokalnettet ditt. Denne finnes vanligvis i routeren. Bruker du USB og Windows, må du installere en USB driver. Du kan også bruke Linux og da slipper du denne driveren.
Jeg har nå hatt denne å leke meg med i ca 3 mnd. Og erfaringene er veldig positive. Jeg har kjørt den som Privar HotSpot ( LA3VW-C ) via en gammel FM radio og en dummyload og hadde da fin D-Star dekning i og omkring mitt QTH på min ICOM IC-E92D. Efter hvert fant jeg ut at jeg og måtte prøve AMBE2020 kortet, og det kom ca en uke efter at jeg bestilte det. Med dette kortet kan man kjøre D-Star direkte mot internett uten bruk av radio. Du må da kople på en mikrofon og en høyttaler. Har du en Yaesu mikrofon går denne rett på, men i prinsippet kan du bruke en hvilken som helst mikrofon da kortet inneholder et strappefelt slik at man kan konfigurere selv. Høytaleren skal være av 8 ohm typen. Da jeg skulle prøve det “på lufta” var det var med en viss spenning jeg klemte inn klinka på mikrofonen og kalte opp LA9GHA på Lillehammer, gikk jeg ut tro? Jeg brukte nå ingen radio, og var koplet direkte opp mot internett. Jo da, Magne svarte han og rapporten var lovende: fin men litt lavt modulert. Dette ble fikset ganske greit. Med mikrofonkemma aktivert var det bare å skru opp mikrofongainet med Volum/Rotary switchen på apparatet. Mikrofongainet er markert med en rød liggende stolpe i bunnen av displayet. (Hvis man ikke holder inne mikrofonklemma skrur man opp høytalervolumet i stedet, og den er markert med en grønn stolpe i bunnen av displayet.)

*
DVRPTR V3 Kan konfigureres på mange forskjellige måter, både med og uten PC:

*
1 Privat Hotspot
2 Offentlig Hotspot (Simplexrepeater med LD-call)
3 Gateway link
4 Full duplexrepeater (Krever to radioer og ett duplexfilter i tillegg)
5 DV-TRX-AMBE
6 AMBE + INTERNETT
7 TRX + AMBE + INTERNETT

Du vil finne full dokumentasjon og software på Yahoo DVRPTR brukergruppe   http://groups.yahoo.com/group/DVRPTR/join

Jeg skal til ES-land til sommeren og der finnes det ingen D-Star repeatere. Planen er nå at jeg tar med meg en fullt bestykket DVRPTR V3 og kopler den direkte på internett uten PC i leiligheten der borte så regner jeg med at vi skal få en QSO folkens. Det er konfigureringen under punkt 6 jeg kommer til å bruke i ES-land. Konfigurering under punkt 7 bruker jeg mye har hjemme nå. Det betyr at foruten å snakke direkte ut på internett har jeg og mulighet for å bruke min IC-E92D her fra mitt QTH.

DVRPTR V3 HovedkortHer ser vi hovedkortet uten tilleggsmoduler. Fronten er til høyre og vi ser rotaryswitchen øverst. Nederst ser vi en RJ.45 kontakt for mikrofontilkopling med strappefeltet like bak. Den sølvfarga firkanten helt øverst midt på kortet er en kortleser for mini SD kort.

DVRPTR V3 m lankortHer er Ethernett kortet montert inn. Som du ser er alle tilleggskorta montert på pinnerader med tilsvarende kontakter på hovedkortet. Derved er ingen lodding nødvendig.

DVRPTR V3 m AMBE-kortHer er AMBE2020 kortet montert inn på samme vis.

DVRPTR V3 m LAN og AMBEOg her ser vi begge korta sammen. Plassen som er til overs på høyre side er beregnet til en iTRX radio når den blir ferdig utviklet. Denne radioen vil og passe inn på et DVRPTR-V2 kort. På baksiden av enheten skimter vi inngang for Ethernet kabel på venstre side og under denne er der kontakter for høyttaler og USB. Midt på ser vi DB-9 kontakten og deretter tilkopling av power. Lengst til høyre er det tilkopling av ekstern TRX. Det er en 6-pins mini-DIN kontakt. Denne er koplet slik at den passer til de fleste radioer med en vanlig 6-pin mini-DIN kabel mellom. (På DVRPTR-V2 er det en feil i kretskortutlegget her og man må lodde denne kablingen selv.) Pinnene på TRX kontakten er paralellkoplet inn på DB-9 kontakten og det er en fordel da en DB-9 kontakt er lettere å lodde på. Her er det og pinner for en ekstern GPS-mus. Denne vil bli konfigurert automatisk ved tilkopling.

Til slutt kan det nevnes at ikke alle hull i for- og bakplanet matcher eksakt med kontaktene  på hovedkortet. Hullet til PWR og hullet til TRX ligger noe forskjøvet i forhold til senter på kontakten på hovedkortet. Dette kan gi noe trøbbel.  Jeg f.eks. fikk til tider dårlig forbindelse til radio og det viste seg at kabelen ikke kom helt i bunnen på kontakten. Grunnen til dette var at kappen på kontakten stoppet mot bakplanet. Dette ble løst ved at jeg ved hjelp av en filtpenn markerte hva som måtte fjernes på bakplanet. Dette var da greit å fjerne med en rundfil. Hullet til displayet ligger og noe forskjøvet slik at man mister en del info (ca 1 mm) på venstre side. Løsningen på dette har jeg ikke funnet enda, da det jo bør se pent ut i etterkant også.