Grunnlovsjubileet 2014:

NRRLs kontor melder:

Norges Grunnlov ble vedtatt på Eidsvoll i 1814, og feirer således 200-års jubileum neste år. Dette vil bli markert med en rekke aktiviteter rundt om i landet i løpet av året. NRRL ønsker at også norske radioamatører skal være med på denne feiringen, og søkte Post- og Teletilsynet (PT) om tillatelse til å benytte spesialkallesignaler for å markere jubileet:

” PT gir tillatelse til at norske radioamatører med kallesignal LA kan benytte prefiks LI (Lima India) og radioamatører med kallesignal LB kan benytte LJ  (Lima Juliett).

Tillatelsen gjelder for jubileumsåret 2014, og gjelder kun for radioamatørtrafikk fra Fastlands-Norge.”

Tillatelsen er således tilsvarende den som ble gitt i forbildelse med 100-års jubileet for Unijonsoppløsningen i 1905.

I tillegg til generell tillatelse for samtlige norske radioamatører har Gardermogruppen fått tillatelse til å benytte spesialkallesignalet LM2014 – som de også vil forsøke å få operert fra selve Eidsvollbygningen.

Vi håper mange benytter seg av muligheten til å gå på lufta i 2014 med nytt prefiks, og det taes sikte på å utgi eget diplom i forbindelse med jubileet.

 

Lykke til de LB1G (LJ1G i 2014)