Hvordan kople værstasjoner mot aprs nettet

En liten fortsettelse på tidligere artikkel av LA3VW om værstasjon.

Undertegnede har i et par år hatt en LaCrosse/Technoline WS-2350 værstasjon i drift. Dette er en forsåvidt billig værstasjon med de fleste deler i plastik, men den sviver greit og jeg opplever få problemer. Den var i starten kun koplet til internet og aprs via internett, men som LA3VW skriver i sin artikkel er den for en tid tilbake satt opp med også å sende værdata via 144.800 (Aprs data) slik at mobile aprs stasjoner kan motta værdata direkte i displayet på sin radio, se artikkel om dette fra LA3VW.

For å få dette til finnes der flere muligheter, men den mest elegante jeg hittil har funnet og brukt er å bruke enheter fra Mateusz Plocinski som driver firmaet http://microsat.com.pl

De forskjellige enhetene finner du her http://microsat.com.pl/index.php?cPath=21

Verdt å nevne er at her er flere interessante saker, fra USB dongle (SDR Radio) til repeaterstyring osv.

Jeg har handlet flere deler fra dette firmaet og alt har hittil fungert 100%, både teknisk og også leveringsmessig. Han stiller også opp med support via email om nødvendig, samt at der finnes et greit forum på samme addressen som gir svar på de fleste spørsmål.

Der var i starten litt få værstasjoner som var supportert, men nå har de fleste enhetene til Mateusz support for de mest kjente værstasjonene(eller de protokollene de bruker) slik at du bør kunne få din værstasjon til å fungere sammen med disse enhetene. Værstasjonen bør nok ha seriell utgang for at en skal slippe alt for mye hazzel.

Der finnes flere forskjellige enheter – fra de mest avanserte som f.eks wx3in1 plus som kan fungere som både Igate(min er satt som Igate i tillegg til Aprs fill in digipeater og input for værstasjon) til de enkle som bare leverer data via internett eksempelvis http://microsat.com.pl/index.php?cPath=27

Når det gjelder å sette enheten opp som Igate bør dette ikke gjøres hvis andre i området kjører Igate (Igate bør dessuten være connected 24/7/365 mot internett) – Aprs fill inn må vurderes opp imot det at der er dårlig dekning – til det at en fill in vil generere mer pakker(og derav fare for pakkekollisjoner/retransmiteringer) på aprs frekvensen som er 144.800.

Som lisensiert radioamatør vil du kunne sende værdata til Aprs nettet uten å registrere deg som medlem av f.eks Citizen Weather Observer Program — http://wxqa.com/ . (Der er flere slike organisasjoner som gir samme mulighetene). Hvis du registrer deg her vil værstasjonen din bli tildelt et CWxxxx nummer som brukes som identifisering – dette Cwxxxx nummeret kan(skal) du ikke bruke hvis du kopler værstasjonen til via radio – kun hvis du sender infoen til aprs nettet via internett.. Radioamatører bruker sitt callsign med egen SSID – anbefalt SSID i Norge er bla -2 – se infosiden til http://www.aprsla.net/teknisk-oppsett/bruk-av-ssid.html

Du finner også mye annen fin info om Aprs på denne nettsiden. Søk ellers på internett om værstasjoner og aprs og du har nok å gjøre resten av uken.

 

 

Bruk av DTMF koder på LD4FH

LD4FH – B  er nå operativ på full duplex fra sitt QTH på Fjæreheia. I den forbindelse så kan det være greit med litt info. Repeateren står vanligvis oppkoplet mot den norske reflektoren DCS013, konferanserom B. Vil du bruke et annet konferanserom kan du endre dette ved hjelp av DTMF koder.Først må du kople ned DCS013B eller hva den måtte være oppkoplet mot. Dette gjør du ved å sende tegnet #.  (Trykk inn PTT og derefter knappen med # tegnet) Nå kan du kople deg opp mot en annen reflektor, eller ett annet konferanserom (rom).

Kodene for DCS013 er som følger:

Konferanserom:  DTMF:          Gruppe:

A                           D1301         Internasjonalt

B                           D1302         Norge Nasjonalt

C                           D1303        Øst Norge

D                           D1304        Vest Norge

E                           D1305        Midt Norge

F                           D1306        Nord Norge

H                          D1308        HAM-Tech chat

I                            D1309        Korte QSO’er

P                           D1316        D-RATS/DPRS

Q                          D1317        Samband Gruppe 1

R                          D1318        Samband Gruppe 2

S                          D1319         Samband Gruppe 3

T                          D1320         Testkanal for Norge

U                         D1321          DMR / Tetra – Test

V                          D1322          ECHOLINK Bridge

Y                          D1325          Nødkanal Norge

Z                          D1326          Ekko funksjon

Når du er ferdig med QSO’en på en annen reflektor eller ett annet rom er det greit at du kopler tilbake til DCS013B. Glemmer du det er det ingen katastrofe, repeateren vil kople seg tilbake efter 20 min. hvis det ikke er noen aktivitet over den.

05.01.1014

Som dere ser er det nå kommet 3 nye “rom” i listen – H, P og U.   Konferanserom U er til testing av DMR (Digital Mobile Radio) / TETRA

TETRA (TErrestrial Trunked RAdio, tidligere Trans European Trunked RAdio) er en standard for digitalt radiosystem for lukket, gruppeorientert kommunikasjonssamband som er spesielt utviklet for offentlige nød- og beredskapstjenester, men som også brukes av andre profesjonelle brukere, spesielt innen transportsektoren, forsvaret og andre tidligere brukere av store PMR (Professional Mobile Radio/VHF-radionett).