APRS via International Space Station (ISS)

Har du lyst til å kjøre APRS via ISS? Det er ikke vanskelig. Du trenger bare en vertikalpisk, ett sporingsprogram og en radio som du kan kjøre APRS med.  Undertegnende samt flere i gruppa har kjørt via romstasjonen flere ganger. Lurer du på om den har hørt deg,  eller du vil se hvem som har kjørt via den kan du gå inn på følgende link:  http://www.ariss.net

ISS bruker frekvensen 145,825 MHz for APRS og kan som sagt kjøres greit på en vertikalpisk. Grunnen til dette er at inclinasjonen ikke er så veldig høy, så ved de beste passeringene vil den ikke  komme mer enn ca 22 – 23 grader over horisonten her i Arendal.  Stor effekt trenger du heller ikke, så du vil antagelig kjøre den greit med et håndapparat hvis ikke QRM’en fra resten av Europa er for sterk. Er du heldig kan du og få en QSO med manskapet, men da må du lytte på frekvensen 145,800 MHz  FM og sende på frekvensen 145,200 MHz.  Det er ikke lange tiden du har til rådighet, ved de beste passeringene kan du regne med ca 10 min. Romstasjonen har en hastighet på 28000 km/t  og bruker ca 90 min.  pr omløp.

Du må gjøre noen endringer på radioen i forhold til vanlig APRS trafikk.

I min Kenwood TM-D710 har jeg følgende:

1 Først har jeg lagt inn lengde og breddegrad fast, da jeg oprerer denne fra mitt hjemme-QTH.

2 I meny 608 (Status text) har jeg lagt inn følgende: 73 de Odd in Arendal via ISS, men det er opp til deg hva du vil bruke.

3 I meny 611 (Beacon TX Algorithm) kan du sette method til  Auto og Initial Interval til 1 min. (Bob Bruninga’s anbefaling)

4 I meny 612 (Packet path) kan du sette Type til others og path til ARISS

5 Sett beacon ON. (Vises på displayet)

 

Har du en Kenwood TH-D72E legger du inn følgende:

1 Her kan du bruke den innebyggede GPS’n for posisjonsangivelse. Pass på å ha ett passende symbol.

2 i meny 390 (Status text) legger du inn teksten du vil sende via beacon. se eks. for TM-D710.

3 I meny 3D0 kan du sette det samme som for TM-D710, hvis du ikke vil sende manuelt.

4 I meny 3H0 skal du sette  Type: Others  og og i meny 3H1 setter du PATH: ARISS

5 Sett beacon ON.  Dette vil være synlig i displayet.

6 Sett frekvensen til 145,825 MHz

 

Har du en annen type radio er det punkt 4 som er det viktigste – altså PATH : ARISS

Lykke til

 

Er du interessert i hvordan det ser ut ombord i romstasjonen kan du få en omvisning i den russiske seksjonen  av ISS her.  Her får du også se hvordean de kjører Amatørradio ombord:

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=h73EYcyszf8&feature=endscreen