Hvordan bruke CCS

CCS  (Call Connection Service) er et rutingsystem som gjør det veldig enkelt for brukeren å kalle opp en annen amatør, uansett hvor han måtte befinne seg i verden. LD4FH-B bruker dette systemet i dag. Skal du kalle opp en annen amatør ett eller annet sted i verden,  sender du DTMF sekvensen som er registrert på vedkommende amatør. (Innlegging av kallesignal i URCALL-feltet fungerer ikke lenger). Nå kan du lytte innpå, og du vil høre en pågående QSO hvis der er noen. På dette viset kan man unngå å forstyrre. Når amatøren du kaller opp hører deg, trenger han bare å klemme inn PTT knappen. Det er alt som trengs for å gjennomføre en QSO. Nå må det tiloføyes at du ikke trenger å være oppkoplet mot noen reflector. Er du det, vil samtalen også gå ut over denne. De som er interessert i å bruke dette systemet må registrere seg på http://xreflector.net/neu3/ Her går du inn på venstre  side å velger CCS system og User Register. På siden som nå kommer opp velger du User Register (For DTMF Call Sign Routing/CCS). Når du har fylt ut feltene får du en personlig 4-sifret DTMF kode. Dette er også siden å gå på hvis du trenger DTMF koden til en annen amatør.  Det er vanlig praksis nå å bruke 4 tegns suffix feltet i radioen til å legge inn din personlige DTMF kode og ikke som før,  hvor vi brukte radiomodell eller personlig navn. For å avslutte kan du sende DTMF  A.

Her kan du lese mer om tips og bruk av CCS:

CCS-HINTS-PDF

 

 

 

APRS og WX

Mange som er aktive på APRS  har koplet radioene sine til en værstasjon. Disse sender så ut meterologiske data på nettet. Disse dataene blir så presantert på displayet på radioen til de som er interessert. I Arendalsområdet  er det LA7LW som legger ut disse opplysningene på nettet.

WX-TM-D710(Klikk på bilde for å få det større.)

Her ser vi værdataene som er sendt ut av LA7LW-2 den 25. Mars kl 20.45 presantert på en Kenwood TM-D710. Som du ser er der  opplysning om mm nedbør, temperatur, vindretning,  vindhastighet, lufttrykk og luftfuktighet. De samme opplysningene vil du få ut på en Yaesu FTM-350E.

WX1-TH-D72   WX2-TH-D72
Her ser du samme data presantert på en KENWOOD TH-D72. Siden denne har mindre skjerm, er dataene fordelt på to skjermbilder som du kan veksle  mellom. Disse opplysningene er mange ganger ganske kjekke å få når man er ute å kjører, eller man vil sjekke været i et bestemt område.

LA7LW har skrevet en mere utfyllende artikkel om hvordan kople værstasjoner opp mot APRS nettet her:  http://la4a.no/archives/515

APRS Voice Alert

Hva er Voice Alert? APRS er så mye mye mer enn bare sporing av kjøretøyer o.l. som mange tror. APRS er et taktisk toveis kommunikasjonssystem for å holde oversikten på hva som skjer i ditt nærområde. Ett av disse er bruk av Voice Alert. Som navnet sier er det en alarm som varsler når en annan amatør er innen ditt dekningsområde for en mulig direkte QSO på f.eks. 2 m. Kan jo være kjekt mange ganger å bli varslet hvis en annen amatør er i nærheten når en f.eks. er ute å kjører og er QRV.
Systemet virker på den måten at du lytter på APRS-frekvensen. Nå er de vel ikke mange som orker å høre på den “støyen” som er der, derfor skal du sette CTCSS til 136,5 Hz, som er standard for VoiceAlert i Europa, og skru volumet passende opp. (123 Hz var den gamle standarden og skal ikke brukes mer.) Mottakeren vil nå være fullstendig stum helt til der kommer en annen amatør innen rekkevidde med VoiceAlert innkoplet. Det du hører kan du betrakte som “Radar ping” og du kan kalle ham opp på APRS frekvensen og deretter QSY til en annen frekvens og gjennomføre en QSO der. Når du kaller ham opp må du alltid huske på å si at du kaller via Voice Alert, ellers vil han kanksje ikke skjønne hvilken frekvens du er på. Derfor husk alltid på å inkludere Voice Alert i ditt oppkall.

Til slutt kan jeg nevne at der nå er flere radioer på markedet som automatisk kan sende ut hvilken frekvens eieren monitorerer. D.v.s. at du nå i tillegg til VoiceAlert kan se hvilken frekvens de lytter på. Disse radioene er bl.a. TM-D710, TH-D72 og FTM-350.

Frekvensannonsering

(Klikk på bildet for større utgave)

På bildet ser vi LA5PPA-9 monitorerer frekvensen 145,500 MHz. Hvis denne stasjonen  endrer frekvens,  endrer beacon automatisk frekvensannonsering. Er du innen rekkevidde for en simplex-QSO kan du på denne radioen (Kenwood TH-D710) bare markere stasjonen, trykke inn TUNE knappen og radioen stiller seg inn automatisk på annonsert frekvens.

Mer utfyllende informasjon om Voice Alert finner du her:

http://www.aprs.org/VoiceAlert3.html

APRS via International Space Station (ISS)

Har du lyst til å kjøre APRS via ISS? Det er ikke vanskelig. Du trenger bare en vertikalpisk, ett sporingsprogram og en radio som du kan kjøre APRS med.  Undertegnende samt flere i gruppa har kjørt via romstasjonen flere ganger. Lurer du på om den har hørt deg,  eller du vil se hvem som har kjørt via den kan du gå inn på følgende link:  http://www.ariss.net

ISS bruker frekvensen 145,825 MHz for APRS og kan som sagt kjøres greit på en vertikalpisk. Grunnen til dette er at inclinasjonen ikke er så veldig høy, så ved de beste passeringene vil den ikke  komme mer enn ca 22 – 23 grader over horisonten her i Arendal.  Stor effekt trenger du heller ikke, så du vil antagelig kjøre den greit med et håndapparat hvis ikke QRM’en fra resten av Europa er for sterk. Er du heldig kan du og få en QSO med manskapet, men da må du lytte på frekvensen 145,800 MHz  FM og sende på frekvensen 145,200 MHz.  Det er ikke lange tiden du har til rådighet, ved de beste passeringene kan du regne med ca 10 min. Romstasjonen har en hastighet på 28000 km/t  og bruker ca 90 min.  pr omløp.

Du må gjøre noen endringer på radioen i forhold til vanlig APRS trafikk.

I min Kenwood TM-D710 har jeg følgende:

1 Først har jeg lagt inn lengde og breddegrad fast, da jeg oprerer denne fra mitt hjemme-QTH.

2 I meny 608 (Status text) har jeg lagt inn følgende: 73 de Odd in Arendal via ISS, men det er opp til deg hva du vil bruke.

3 I meny 611 (Beacon TX Algorithm) kan du sette method til  Auto og Initial Interval til 1 min. (Bob Bruninga’s anbefaling)

4 I meny 612 (Packet path) kan du sette Type til others og path til ARISS

5 Sett beacon ON. (Vises på displayet)

 

Har du en Kenwood TH-D72E legger du inn følgende:

1 Her kan du bruke den innebyggede GPS’n for posisjonsangivelse. Pass på å ha ett passende symbol.

2 i meny 390 (Status text) legger du inn teksten du vil sende via beacon. se eks. for TM-D710.

3 I meny 3D0 kan du sette det samme som for TM-D710, hvis du ikke vil sende manuelt.

4 I meny 3H0 skal du sette  Type: Others  og og i meny 3H1 setter du PATH: ARISS

5 Sett beacon ON.  Dette vil være synlig i displayet.

6 Sett frekvensen til 145,825 MHz

 

Har du en annen type radio er det punkt 4 som er det viktigste – altså PATH : ARISS

Lykke til

 

Er du interessert i hvordan det ser ut ombord i romstasjonen kan du få en omvisning i den russiske seksjonen  av ISS her.  Her får du også se hvordean de kjører Amatørradio ombord:

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=h73EYcyszf8&feature=endscreen

 

 

 

 

 

Arendalgruppens Radiofyr

LA3UHH og LA3UHG antenner

Arendalsgruppen har i dag to radiofyr, LA3UHG og LA3UHH. Disse ble en gang i forrige århundre flyttet fra Flekkerøya  til Arendalsgruppens repeater-QTH på Tromøy av LA8AK da han mente dette var ett bedre QTH. Begge fyra fungerte bra i noen år, men efter vert så døde de bort. Årsaken var at det flyttet andre tjenester inn på repeater-QTH, huset ble ombygget både utvendig og innvendig og det ble da i den forbindelse “ryddet”.  LA3UHG forsvant mens LA3UHH fremdeles var inntakt. Det ble for ca 2 år siden tatt ned for sjekk og omprogrammering av logikk da lokator og div. var feil. Det er meningen å få begge fyra i drift igjen, men LA3UHG må da bygges opp på nytt. Begge antennene med kabel er intakte og er de som vises på billede. LA3UHG til venstre.

 

JULI 2013:

Vi er nå i gang med rehabiliteringen. Begge fyra vil nå få samme signatur, i og med at de står på samme QTH. Signaturen vi har fått er LA3SHF. Frekvensene blir 1296,877 MHz og 2320,880 MHz. 23 cm fyret vil bli en ny konstruksjon mens 13 cm fyret vil bli det “gamle gode”. Ny logikk må og inn og LB8X har lovet å hjelpe oss med det. 13 cm fyret er for tiden til sjekk hos LA6LCA i Tønsberg. Planen er at localoscillatoren  på begge fyra efter ombygging skal være låst opp mot et GPS-signal slik at frekvensen vil bli dønn stabil.

 August 2013

13 cm fyret er nå kommet tilbake efter sjekk hos LA6LCA. Det var i forholdsvis god stand men frekvensen var litt utenfor spec. Det er nå trimmet inn til 2320,880 +- 3 kHz. Effekten ble målt til 450 mW, og all spurius ble målt til under -61 dB. En forkullet motstand i utgangstrinnet ble og byttet. Ingen andre defekter ble funnet. Det som gjenstår nå er å få inn en ny nøklingsenhet da den gamle har feil signatur, locator o.s.v. (PROM`en er så gammel at der ikke er mulighet for å programmere en ny)

Et 23 cm fyr er innkjøpt fra Kuhne Electronic i Tyskland. Det er klart radiomessig, men det og mangler nøklingsenhet. Se link her: http://www.kuhne-electronic.de/en/products/beacon-transmitters/mku-13-bake.html

  Tekniske data for LA3SHF fyra:

Frekvens: 1296,877 MHz 2320,880 MHz
QTH: Vardåsen, Tromøy Vardåsen, Tromøy
Locator: JO48JK JO48JK
Antenne: 2 x 15 element yagi 6 dB Horn
Beamretning: Syd Sydvest
Effekt tilført antenne: 1100 mW 450 mW

Teknisk ansvarlig: LA7LW

LA3UHF

Dette er 13 cm fyret slik det ser ut i dag.

(Toppdekselet er fjernet til ære for fotografen).

August 2014

Nøklingsenheten er nå nermest ferdig. Det ble LA7MW som tok seg av den saken. Han har valgt å bruke en Arduino Microcontroller til dette, påmontert et kretskort for  de ekstra komponentene som vi måtte ha. Den er testet og virker veldig fint. Kun noen få praktiske detaljer mangler nå. Denne nøklingsenheten skal nøkle begge fyra da den har to separate utganger, og flere kan legges til ved behov.

Arduino sammensatt

Dette er nøklingsenheten som den ser ut når den er i drift. Den har to muligheter for strømforsyning: enten gjennom USB porten som vi ser på bildet,  eller ved å kople en DC spenning inn i connectoren til høyre for USB porten

Arduino 1 og 2

Og her ser vi Hovedkort og Tilleggskort adskilt.

Echolink node LA5AR-R

Echolink node LA5AR-R er i prøvedrift

Arendalsgruppen har echolink enablet fm-repeater LA5AR. Den kan nåes via echolink hvor den har nodenr. 808422. Der gjenstår fremdeles noe finpussing, bla er der problemer med å sende dtmf fra hf mot echolink noden, samt at nivå fra internett ut på repeater er noe lavt.

Det er enklest å teste fra internett ved å kople seg opp mot LA5AR-R (node 808422) – da sendes ved connect automatisk 1750 hz tone som åpner repeateren.

Mer info om echolink finner du her: http://www.echolink.org

 

2 m Repeater LA5AR på Tromøy

Repeater-QTHRepeater-QTH på Tromøy.

LA5AR er plassert i et lokale som opprinnelig stammer fra nøytralitetsvakta i 1905.  Her ble den plassert ut våren 1989. (Godkjenning for dette QTH fikk gruppa 02.01.1989.) Men repeateren LA5AR er eldre enn som så. Det er vist ingen i dag som vet nøyaktig hvor gammel, ei heller finner vi noe dokumentasjon på dette, men de som husker best i gruppa mener at den ble startet opp på slutten av 1970-tallet. Den befant seg da i ett høytliggende lokale inne i Arendal.

 

LA5AR's antenneRepeaterantenna.

Antennen som står her i dag har vert i bruk over 20 år og det planlegges utskifting til sommeren. Plassering i masta fikk den da Televerket satt opp en TV- omformer her. I dag deler vi QTH med flere forskjellige tjenester.

 

Repeateren med backup-power

Her ser vi repeateren plassert inn i et 19″ rack. Backup power sees nederst på bilde. Det står et duplexfilter på gulvet ved siden av racket som ikke er kommet med på bildet.

Tekniske Data for LA5AR:

 • Driftsstatus:                        QRV
  Tx-frekvens:                       145,700 MHz
  Rx-frekvens:                       145,100 MHz
  QTH:                                   Vardåsen, Tromøy
  Lokator:                              JO48JK
  Høyde over havet:             105 m
  Antennehøyde i mast:       21 m
  Antenne/side i mast:         Vest
  Stråleretning/Sektor:        Omni
  Antenne:                              5/8 pisk
  Antennegain:
 • Koaxkabel:                           DRAKA RFA 1/2″ – 50
  Tx-effekt:                             10 Watt
  Aksess CTCSS:                   107,2 Hz
  Aksess DTMF:
  Aksess 1750 Hz:                   Ja
  Radio:                                   ICOM UR – FR5000
  Båndbredde:                         Narrow
  Duplexer:                              LETTI – Ørshall Verksted
  Repeaterlogikk:                     HamController MK2

 

::
::

Dugnad på LA5AR

::

Den 8. Oktober 2010 var det dugnad på LA5AR. En etusiastisk gjeng bestående av LA8DNA, LA2VRA, LA6VBA, LA8NK og LA3VW reiste opp. Det var litt forskjellige ting som måtte gjøres:

LA6VBA-LA8DNA oppgraderer LA5AR

Her kopler LA8DNA inn forskjellige spenninger i ett nytt power distribusjonsskap, mens LA6VBA overvåker det hele.

LA8NK oppgraderer logikken

LA8NK programmerer logikken.

LA8NK-LA8DNA programmerer logikken

Og her blir forarbeidet gjort.  LA2VRA til høyre  følger interessert med.

NB! Det er planlagt ny dugnad på repeateren så fort snøen smelter og det blir fremkommelig. Da er det antennen som står for tur.

::

::

August 2013:

Da Norkring har satt opp ny mast og det foregår arbeider på repeater-QTH er vi foreløpig avventende med ny dugnad.

::

::

Juni 2014

 LA5AR i ny mastDen nye masta på Tromøy.

Antenna på LA5ARRepeaterantenna i ny mast.

Kabelinntak i bod

Kabelgjennomføringer til boden.

LA5AR`s antennekabel med hvitt skilt.

(Klikk på bildene for å få de større)

Nå er endelig Norkring ferdig med arbeidene på vårt repeater-QTH. Den nye masta er en del høyere og har større omkrets. Dette var nødvendig, da det ble veldig trangt for nye kabler i den gamle. Den gamle er nå fjernet og vi fikk plukket en del materiell som var skrotet, b.a. connectors. Under montasje av bunnseksjonen på den nye masten hadde de et uhell slik at kabelen vår (Pope H-100) til repeateren nesten fikk brudd. Den er i dag erstattet med 40 meter  DRAKA RFA 1/2″ – 50. Vi er veldig taknemlig for at dette ble gjort uten kostnader for oss. De flyttet også antennen over i den nye masten, dette også uten kostnader for gruppa. Desverre er det den samme gamle antenna, og den MÅ vi få byttet ut etterhvert.

 

15. September 2014

Repeateren ble i dag tatt ned og flyttet til Fjæreheia ved Grimstad. Her vil den bli stående midlertidig for test. Grunnen til dette er at der har vert en del til dels sjenerende støy på repeateren og vi vil ved bytte av QTH se om den følger repeateren eller blir borte. Det har vert vanskelig å lokalisere støyen. Vil du se bilder fra denne flyttingen har LA2VRA skrevet en utmerket reportasje og den finner du her: http://la4a.no/archives/1387

08.September 2015

Den store flyttesjauen.

Repeateren har igjen byttet QTH. Denne gang forhåpentlig  permanent. Vi har fått tildelt plass i linkmasta på Vakttårnheia som ligger 70 m over Arendal sentrum. Antennehøyde i masta er 76 m d.v.s. helt i toppen av masta hvor politiet tideligere hadde sitt analoge samband på denne antennen. Antennen ble målt og hadde et SWR forhold som var veldig nær 1:1 på vår frekvens. Tester ute i distriktet har senere vist at vi har fått en repeater med meget god dekning. Selve repeateren er en nyanskaffelse. Det er en Yaesu System Fusion repeater og den er satt opp til å ta i mot både vanlig smalbånds FM og digital tale (C4FM). Alt den tar i mot blir konvertert til smalbånds FM når den sender det ut igjen. Derved spiller det ingen rolle om du har analog eller digital sender. Alle kan snakke sammen uansett. En ting du imidlertid bør være oppmerksom på er at den ikke lenger kan åpnes med 1750 Hz tone. Du er nødt til å bruke CTCSS 107,2 Hz. Da vil repeateren åpne med en gang du aktiverer PTT.

VAK sett fra kirken

Her ser vi linkmasta fra Arendal sentrum.

VAK ToppseksjonAntennen er helt ideelt plassert.

Kavitetsfilter med sirkulator på Tx

Her ser vi duplexfilteret. Det er det samme som sto på den gamle repeateren, men vi har i tillegg montert en sirkulator på senderutgangen. Du ser sirkulatoren til venstre på bildet. Da repeateren er satt opp med en utgangseffekt på 20 Watt har vi montert en 25 W dummyload på sirkulatorens returport.

Repeater LA5ARHer ser vi selve repeateren.

Jobben er gjortHer er dugnadsgjengen samlet (med unntak av forografen)etter at monteringen er unnagjort.

DC-DC CONVERTER

Dette er DC/DC konverteren som strømforsyner repeateren. Som dere ser så får vi spenning fra 48 V på stasjonen. Derved er vi sikret full drift under et evt. strømbrudd, da stasjonen har nødaggregat.

D-STAR Repeater LD4FH på Fjæreheia

QTH til LD4FH på Fjæreheia

23. Mai 2012

Dette er LD4FH’s QTH på Fjæreheia. Lokalet den er plassert  i kan skimtes til høyre i bunnen av masta, ett lokale den deler med Grimstad Nærradio og en repeater fra kraftverket.

 

Antennen til LD4FH

Antennen til LD4FH er ikke ideell men er noe som står igjen efter backbonenettet til den gamle pakkeradioen. Vi planlegger endringer her,  for å få til en mer rundstrålende løsning.

 

LD4FH

Dette er LD4FH-B slik den så ut da vi satt den opp, den 23. Mai 2012.  Dette var et prøveprosjekt og den gikk kun i simplex da vi manglet ett duplexfilter. Internetttilkoplingen ble ordnet via et ICE-modem som kan sees i bakgrunnen. Det hele ble administrert via et program på PC¨n. Når vi setter LD4FH-B opp igjen her til våren når snøen er smeltet og vi kan komme opp med bil, vil det bli uten PC og ICE-modem. All nødvendig software vil ligge i DVRPTR_V2_LT kortet. Internetttilkopling vil foregå på 70 cm Rx/Tx frekvensen med link ned til LA7LW som har den fysiske tilkoplingen til nettet. Radioene vi bruker er gjenbruk av pakkeradioer i det gamle 70 cm backbone nettet da disse hadde 9600 bit datatilkopling.  Til slutt kan nevnes at når repeateren kommer opp igjen vil den være full duplex og ha CCS Routing.

*

*

*

24. April 2013:

LD4FH ble i dag flyttet opp på Fjæreheia. Den går nå i full duplex. Duplexfilteret gav ikke tilstrekkelig demping og efter litt testing og feiling fant vi ut at vi måtte ha båndpassfilter på både sender og mottakerfrekvens i forbindelse med dupleksfilteret for å få repeateren til å gå tilfredsstillende. Dette ser nå ganske bra ut i og med at stasjoner i utkanten av dekningsområdet (mange mil) nå klarer å kjøre den. Til å begynne med var det bare stasjoner i en omkrets på 2-3 km som klarte det. Dekningen mot Kristiansand er ikke tilfredsstillende da vi bruker en retningsvirkende antenne mot Risør. Dette vil vi forsøke å få rettet på så fort som mulig.

10. Juni 2013

PC og ICE-modem er fremdeles i bruk, men vi jobber med å frigjøre oss fra disse. Kan nevne at repeateren de siste dagene har kjørt uten PC uten at brukerene har merket noe til det. Når repeateren kjører med PC tilkoplet vil du på kartet få opp en rød eller sort firkant med en D i midten <D>. Kjører den uten PC vil symbolet være en blå mast med beamantenne.

Telettra BPF

Dette er Telettra Båndpassfilteret vi bruker på LD4FH-B. Det er et surplusfilter vi fikk av LA6VBA. Påstemplet frekvens er ikke gyldig da vi har trimmet det opp til  434,700 MHz. Båndbredden er 5 MHz, derfor har vi trimmet det litt høyere opp i frekvens for ikke å komme i konflikt med Rx-frekvens (skjeivtunet). Vi har gjort tilsvarende på mottakerfrekvensen 432,700 MHz. Det ideelle hadde vært et filter med smalere båndbredde, men det ser jo ut til å fungere……

Dette er dataene på duplexfilteret:

PROCOM DUPLEX 70 cm

DVRPTR inne i kabinett

DVRPTR i kabinett

Her ser vi DVRPTR_V2_LT  kortet i sitt nye kabinett. Det er bygget inn i en 19″ rack skuff. Foreløpig har vi bare en 70 cm repeater, men som dere ser så er det plass til fremtidige utvidelser. Lysdiodene på kortet er flyttet frem i fronten på kabinettet ved hjelp av en pinnerad og flatkabel.

Teknisk Ansvarlig:

Software:   LA7LW

Hardware:  LA3VW

Tekniske data:

 • Kallesignal:                     LD4FH
  Driftsstatus:                    QRV
  Tx-frekvens:                    434,700 MHz
  Rx-frekvens:                   432,700 MHz
  QTH:                               Fjæreheia i Grimstad kommune
  Lokator:                          JO48HJ
  Høyde over havet:          157 m
  Antennehøyde i mast:    8 m
  Antenne/Side i mast:      Nordøst
  Stråleretning/Sektor:     34,7 grader
  Antenne:                        Kathrein K 73 30 2 1
  Antennegain:                 9,5 dB
  Tx-effekt:                       10 Watt
  Tx / Rx:                          2 stk Kenwood TM-451E
  Modem:                         DVRPTR_V2_LT
  Båndbredde:                 12,5 kHz
  Duplexfilter:                   PROCOM DPF 70/6-150-2/3
  Båndpassfilter:              Telettra

 

 

 28. Februar 2014

LA7LW har i dag byttet software på LD4FH-B. Da den gamle softwaren (DVRPTR-CC) viste seg å ha visse svakheter og enkelte ting ikke fungerte helt som det var tiltenkt, bestemte vi oss for å prøve softwaren til G4KLX under Windows XP. Efter det vi kan se hittil fungerer alt helt utmerket. ircDDB er kommet opp igjen og fungerer som det skal, det samme gjør CCS. Vi får  bare krysse fingrene og håpe at det fortsetter slik.

Da det ikke er farbar vei opp til repeateren på denne årstiden, ble alt gjort via remote aksess til PCn på Fjæreheia. Vi har også en “GPS – switch” der slik at vi kan slå spenningen til racket av og på via en mobiltelefon.

31. August 2014

I dag kom vi oss endelig opp på repeater – QTH.  GSM -switchen fungerte ikke lenger så vi måtte sjekke det. Efter en reset var alt i orden igjen.

Remoteswitch

Her ser vi GSM switchen i all sin prakt. Her kan vi slå spenningen av/på utstyret ved hjelp av en mobiltelefon.

LD4FH Racket

Her ser vi hele racket slik det ser ut i dag. På toppen står en gammel CRT monitor til PC`n. Videre nedover står PC, ICE modem og tastatur / mus. (ICE modemet vil om noen måneder  bli byttet ut med noe bedre da vi om kort tid  vil få tilgang til ett QTH som har fiber og fri sikt til antennemasta). Neste hylle inneholder 2 FM-radioer som brukes til D-Star. Under her igjen ser vi bunnen av Duplexfilteret. Så kommer DVRPTR-V2 modemet som er innebygget i en rack-skuff. Her er det gjort plass til 2 stk. (kun en brukes i dag). Hyllen under her igjen inneholder APRS digipeateren  LD4GF, og nederst står ett Diamond powersupply som yter 25A kontinuerlig.

LD4FH-B nærbilde

Her ser vi ett nærbilde av samme rack.

 

APRS Digipeater LD4GF på Fjæreheia

Antenna til LD4GF

LD4GF ble satt i drift 20. August 2010. Før den tid gikk den et par mnd. i prøvedrift med signaturen LA3VW-2. Med det antenneoppsettet som er i dag dekker den best nordøstover mot Risør. Sydover mot Kristiansand er dekningen svak da antennen står på baksiden av masten. Her er planen å få til en mer rundstrålende dekning. Antennen som brukes i dag er rester efter det gamle pakkeradio oppsettet som var her tideligere (LD4GS-2).

Tekniske data:

Radio:

Kenwood TM-221E

Frekvens:

144,800 MHz

QTH:

Fjæreheia i Grimstad kommune

Locator:

JO48HJ

Høyde over havet:

157 m

Antennehøyde i mast:

17 m

Antenne:

Rohde & Schwarz RS2HV

Antennegain:

Ukjent

TX effekt:

10 Watt

Modem :

OT2m

#

Teknisk ansvarlig: LA3VW

ot1mOT2m modemet som er i bruk på LD4GF.

Dette er nå gått ut av produksjon til fordel for det nye OT3m. Er du interessert i flere opplysninger finner du dette her:

https://www.argentdata.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=155

12.01.2014

LA7LW og LA2VRA  var i dag oppe på Digipeater -QTH og monterte en GSM-switch, slik at vi nå kan slå spenningen av/på via en mobiltelefon. Dette ble gjort forde at vi fra tid til annen har opplevd at digipeateren har “hengt” seg. Dette igjen har medført at vi må ta turen opp og resette den. På vinteren er det ikke noen kjørbar vei opp dit, så det har skjedd at den har vert ute av drift i perioder. Dette håper vi det vil bli en slutt på nå.

En annen ting som ble utført samtidig var at vi har en PC som surrer og går der oppe i forbindelse med D-Star repeateren vår. På denne ble det momtert en nullmodem kabel mellom com-porten og modemet. Da vi har full remote control på PCen, kan vi nå gå inn på modemet via ett passende program og gjøre alle endringer eller modifikasjoner som måtte være nødvendig fra hjemme-QTH. Dette er nå testet og det fungerer helt greit.

Remoteswitch

Her ser vi GSM-switchen. Den er felles for både APRS og D-Star installasjonene.

LD4GF

Dette er LD4GF montert i 19″ rack.

*

LD4GF gikk i dag 15. September, 2014  QRT for en periode p.g.a. at vi trengte dette QTH til LA5AR. LA5AR har til tider vert plaget av sterk støy på sitt QTH på Tromøya. Vi har nå lånt antenne og plass for å verifisere om støyen kommer fra forrige QTH eller om den følger repeateren. Det er planer om å sette opp LD4GF midlertidig på “repeater-QTH” på Tromøya da vi ikke har mer enn en 2m antenne i masata her på Fjæreheia.

LD4GF ble plassetu ut på Tromøya i Oktober – 2014. Der har den stått til test og dette har vert så vellykket at vi besluttet å sette opp en APRS digipeater permanent. Denne kom på plass permanent 2. Mai – 2015 med signaturen LD4AT.  LD4GF ble tatt ned fra samme dato. Den skal nå tilbake hit til Fjæreheia.  LA5AR har fått nytt permanent QTH på Vakttårnheia og ble demontert her  1. uka i September 2015. Uka etter ble LD4GF montert opp igjen på sitt opprinnelige QTH, men med ett litt annet oppsett:

Tekniske Data:

Signatur

LD4GF

Frekvens

144,8000 MHz

QTH

Grimstad – Fjæreheia

Locator

JO48HJ

Høyde over havet

167 m

Antennehøyde i mast

10 m

Antenne / Side i mast

Øst

Antenne

Rhode & Schwarz  2 el. Dipole

Effekt tilført antenne

10 Watt

Radio

  Kenwood TM-251E

Modem

Argent Data OT2m

Software

Status

QRV

Teknisk Ansvarlig:   LA7LW

 

 

 

 

 

 

APRS Digipeater LD4VS på Slettåsheia

LD4VS - QTH Slettåsheia

LD4VS ble satt opp den 27.  Desember 2011 med signaturen LA4A-2. Den gikk med denne signaturen frem til 21 Mars 2012 da den fikk signaturen LD4VS.   Boden på bilde er av glassfiber og inneholder også en sikringsradio. Det er antennen til denne vi ser på bilde. Antennen til LD4VS er plassert i furua til høyre på bilde. Her skal det monteres ett lengere  masterør i løpet av sommeren.

 

Skapet til LD4VS

LD4VS er plassert inn i et rustfritt stålskap med inngang for 12 V og utgang for antenne. I døren er det plassert en lysdiode som indikerer at det er spenning på utstyret. I løpet av sommeren skal det og monteres inn en timer som skal resette utstyret hver natt.

Vindmølla til LD4VS

LD4VS går på batteridrift. Batteriet lades av solseller og en vindgenerator. Dette har vist seg og gi stabil og fin drift.

 

Tekniske Data:

Signatur

LD4VS

Frekvens

144,8000 MHz

QTH

Vegårshei / Slettåsheia

Locator

JO48JQ

Høyde over havet

215 m

Antennehøyde i mast

10 m

Antenne / Side i mast

Topp

Antenne

Diamond X-50

Effekt tilført antenne

4 Watt

Radio

 Argent Data T3 – 301

Modem

OT3m innebygget i radio

Bandpassfilter

Nei

Status

QRV

Teknisk Ansvarlig:   LA3VW

 

fc301d-vhf1

Dette er radioen vi bruker på LD4VS. Den gir med full effekt ut; ca 9 Watt og har innebygget OT2m tracker. Alle parametere på denne radioen er justerbare via en PC med passende software. Vår radio er justert til å gi ca 6 Watt ut på antennekontakten. Vi har ca 2 Watt tap i kabelen (RG-214) så antennen får tilført ca 4 Watt. Den gjør en meget god jobb. Her finner du mer info:

https://www.argentdata.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=164

 

Dekningskart for LD4VS

Dekningskart LD4VS 2::

::

::

Dugnaden på LD4VS Mandag den 19. August 2013

::

Mandag den 19. August, 2013 var der dugnad på digipeateren. Alle som ønsket å være med kunne komme og der kom 6 medlemmer + 2 XYL. Møteplass var bensinstasjonen på Ubergsmoen kl. 1730 med talk in på 145,550 MHz. Derfra kjørte vi i kolonne frem til parkering da ikke alle kjente veien. Fra parkering er det ca 45 min gange opp til Digipeateren.

 1. Sslettåsheia1

Her var det litt diskusjon blandt deltagerene før “rusleturen”.

Slettåsheia 2

Vel oppe på toppen var det en velfortjent pause med kaffe før dugnaden tok til. På bilde sees fra venster: LA9SGA, LA8DNA, LA7LW, XYL til LA8DNA, XYL til LA1UP, LA1UP og LA2VRA. Fotografen, som ikke kom med på bildet, var LA3VW.

Slettåsheia 5

Masterøret skulle forlenges med 3 seksjoner “Biltema antennerør” og innsatsen er upåklagelig.

Slettåsheia 4

LA7LW var “apekatt” og dirigerte røret greit på plass i furua.

Slettåsheia 7

Her er den forlengede masta på plass. Vi får håper at den overlever vinterstormene.

Slettåsheia 6 copy

Inne i bua ble der og gjort en jobb. En timer ble montert inn i skapet. Denne skal resette utstyret hver natt, slik at vi slipper å rykke ut hvis digipeateren  henger seg. Den ser ut til å fungere fint.

Slettåsheia 3

Her er gjengen samlet efter god innsats. Tilbaketuren gikk noe lettere da det stort sett nå bare var utforbakker.

TAKK FOR GOD INNSATS!

11.01.2014

Da digipeateren har vert død siden de 27. Desember 2013, tok LA7LW og undertegnede turen opp til den i dag. Det var strålende vær med 4 – 5 plussgrader så forholda for en fottur var ypperlige. (Ingen snø)

Da vi kom opp på QTH var vi veldig spente på om antennen var blåst ned, eller kanksje hele furua, men der var alt i sin skjønneste orden. Inne i bua var der ingen lys i dioden som indikerer spenning på utstyret. Vi sjekket alle sikringer, de var OK. Neste skritt var å måle spenninger, Hvor var det brudd? Det viste seg at det var TIMEREN som slår utstyret AV/PÅ hver natt som hadde tatt kvelden. Den ble forbikoplet og digipeateren var QRV ca kl 13:00 NT. Efter litt testing mot ett APRS handapparat og kontakt på D-Star med LA2VRA kunne han bekrefte at digipeateren nå fungerte og at den kom greit opp på kartet.

 

Da vi ikke vet hvorfor TIMEREN streiket ble den tatt med ned for en sjekk.

01.01.2015

Digipeateren har oppført seg upåklagelig hele resten av 2014, når en ser bort i fra ett lite “strømbrudd” på slutten av året. Det var vindmøllen som fikk hard medfart i vinden og batteriet gikk tomt. Dette ble fikset av de som har ansvaret for sikringsradioen, som vi deler plass med i bua.

01.01.2016

Digipeateren har oppført seg upåklagelig i hele 2015 også, når en ser bort i fra siste halvdel av Desember. Da ble den tidvis død. Det kom av at vindmølla hadde fått hard medfart og det var bare solsellene som virket hvis der var lys nok. Da solsellene virket kom spenningen opp såpass at digipeateren virket. Vindmøllen ser ut til å fungere fint igjen nå.

19.07.2016

Digipeateren er blitt veldig tunghørt. Den har ikke hørt noe siden den 9. Juni 2016. LA7LW og LA3VW reiser opp i kvekd for å prøve å finne ut hva dette kan være…….. TORDENVÆR??????

Ingen visuelle feil ble  funnet, så radioen ble tatt  med  ned  for feilsøking.    Ved test, før vi tok den ned, klarte den  ikke å høre noe som helst hvis vi var lenger enn 70 – 80 meter unna. Hvis vi var nærmere virket alt OK, så noe er helt klart skjedd med følsomheten i mottakeren.

26.07.2016

LA8NK og LA3VW reiste opp på digipeater-QTH i dag med ny radio. Etter montering og test ser det ut til at den fungerer tilfredsstillende. Med denne utskiftingen fikk den og en tracker av nyere versjon, nemlig OT3M.

17.12.2016

Digipeateren har vært død siden 15.12.2016. kl 18:27. Dette på grunn av at spenningen fra batteriet har sunket til under 7,0 Volt. Grunnen er at vindmølla er defekt og må byttes ut. På denne tiden av året klarer ikke solsellene jobben alene.