Category Archives: Infrastruktur

Årsstatistikk for Arendalgruppens APRS Digipeatere 2016

Her er en statistikk over Arendalgruppens APRS digipeatere for året 2016. Det første bildet viser hvor mange stasjoner de forskjellige digipeaterene har hørt pr. mnd. Som dere ser er det LD4LF, LD4GF, LD4AT og LD4VS som hører mest, naturlig nok, da disse ligger kystnært og nær E18. Resten ligger lengere inn i landet hvor aktiviteten er lavere. Unntaket er LD4SH. Denne digipeateren mistet strømmen i Mars og kom ikke opp igjen før i Desember. Desverre falt den ut igjen senere i måneden og kom ikke opp igjen innen utgangen av året. LA3VW er en fill in digipeater og er bare QRV periodevis.

Når det gjelder antall posisjonspakker skiller LD4GF seg klart ut i antall. Dette kommer av at den formidler mye trafikk fra andre nærliggende digipeatere til I-gaten LD4AI. I månedskifter April/Mai ser dere at der skjedde et rollebytte mellom LD4AT og LD4GF. Årsaken var at I-gaten vår byttet QTH og LD4GF overtok da mesteparten av trafikken til den.

Til slutt har vi et kakediagram som viser antall posisjonspakker som hver av digipeaterene har formidlet gjennom hele 2016. Antallet er uttrykt i % av det totale antall pakker gjennom året.

***

Midlertidig endret antenneoppsett på LD4FH

03. November ble det foretatt en endring på antenneoppsettet på LD4FH. Antennen den har kjørt på hittill står ca 10 m over bakken og peker i retning Søndeled. Denne er nå koplet ut og erstattet med en antenne som står 30 m oppe i masta og peker i retning Kristiansand. Dette er bare en test for å finne ut hvor god dekning den har i den retningen, samt at potensielle D-Star brukere i disse områdene kan få testet utstyret sitt. Vi vil på sikt prøve å få til et oppsett som gir dekning i begge retninger.

LA6SR er flyttet fra Hasåsen til Heiberg

Søndeledrepeateren har i dag, 21. Oktober 2015 fått nytt QTH. Det nye QTH’et er i masta på Heiberg radiolinjestasjon. Heiberg ligger noe høyere enn Hasåsen. Grunnen til bytte er bedre QTH og at der er bilvei helt opp slik at evt. vedlikehold er lettere å utføre. Selve repeateren er også byttet ut da den gamle har skrantet i lengere tid. Kun duplexfilteret er beholt og det har vert i drift siden Søndeledrepeateren kom på lufta for første gang i 19??.  En gjennommåling viste at det fremdeles duger. Antenna er en gammel 2-el. Rohde & Schwarz som var den eneste vi fikk lov å sette opp til pakkeradioaksess en gang på 1990 tallet. Nå har vi fått lov av masteeier å omplassere samt sette opp en noe mer rundtstrålende antenne. Repeateren åpnes med subtone 107,2 Hz eller med “gamlemetoden” 1750Hz. Frekvensen er 145,775/145,175 MHz.

Antennemasta på HeibergDette er masta hvor repeateren står i dag. Antennen er plassert rett over det nederste “badekaret”. (Klikker du på bildet blir det større)

 

 

LA6SR på Heiberg

Her ser dere hvordan det ser ut inne på repeater-QTH. Som dere ser er det noe rotete, men så snart vi får tak i ett større rack vil vi omplassere alt her. Vi kommer og til å sette en sirkulator på senderens utgang så snart denne er ferdig justert. Lurer dere på hva det andre utstyret som står her er; så kan jeg fortelle at det tilhører LD4RH-B (D-star repeater) som også er plassert her. Dugnadsgjengen i dag besto av LA8NK og LA3VW med god assistanse under test av LA3YNA.

 

LA6VBA justerer sirkulatorer

Her sitter Tarald, LA6VBA i schaken sin og justerer sirkulatorer til repeaterene våre.

Nå er Yaesu DR1XE på plass.

Nå er ny repeater,  Yaesu DR1XE, på plass på Vakttårnheia i Arendal. Med antenne 150 flotte meter over havet.

Ble montert 8. september 2015 i skap og alle ting som skal være med ihht. oppsettet.

Antenna blei sjekket av LA6VBA Tarald og den hadde et swr forhold som vi likte.

Var dette en dummyload i 50 ohm???  Når alle ting var montert og alt som var tatt med inn i lokalet ryddet og i

orden så var det å ta en sjekketur om den virket lengre en ned på bakken under masta.

Sola var ennå høyt på himmelen så det gjekk bra. LA7LW Ole og LA2VRA Willfred tok ein tur på COOP cafe for å ta ein kaffe etter runden.

En sosial kaffetår tar tid og det blei vel mellom kl 20 og 20.30 før jeg, LA2VRA Willfred, tok fatt på turen til Åmli via Fiane i Holt, til fellesbeita i Åmli  til Dølemo og ned til Froland.

Derifra over Løddesøl og Rykene til Grimstad. Kjempeflott signal opp igjennom, prøvde å snakke digitalt fra Selåsvatn og det gjekk veldig fint med LA3VW Odd på analog.

Dette lovet bra, hadde signal helt til krysset ved i Åmli før jeg svinget ned mot Dølemo. Tysst derifra til  nesten nede ved Dølemo, der en qso mellom LA6VBA Tarald og LA3VW Odd

var godt hørbar men ikkje  mulig å være delaktig i.

Når jeg passerte Hynnekleiv så var det fint å kjøre radio igjen. Nedover så var det bare fryd og gammen og metert på min Yaesu FTM 400 viste rødt så det var 9+30 i alle fall.

Hadde kontakt med LA3VW Odd og LA6VBA Tarald heilt til Løddesøl sletta. Dette var en testtur som var flott. Nå er det bare mot Oslo og Kristiansand som står igjen. Har kjempetro

dette Qth’et. Noen bilder ble tatt så disse kommer nå.

 

73    fra LA2VRA Willfred..

 

   VAK Toppseksjon

Vakttårnheia fra Pollen i Arendal                                                                                                                                        Flott høyde.!!!!!!!!!!!!!!!!

 

   

Repeateren  i skapet. Yaesu DR1XE.                                                                                       Fra venstre: LA6VBA Tarald, LA7LW Ole og LA2VRA Willfred.Bildet tatt når alt var klart..

Bak kameraet på alle bildene: LA3VW Odd .

 

 

 

APRS Digipeater LD4AT på Vardåsen på Tromøya.

Arendalsgruppen har nå fått en ny APRS Digipeater på Vardåsen på Tromøya utenfor Arendal. Den ble satt i drift Lørdag 2. Mai, 2015 kl 20:30 av LA6VBA og LA3VW. LD4GF hadde inntil da stått noen måneder i midlertidig prøvedrift på dette QTH. Den skal nå tilbake til sitt opprinnelige QTH på Fjæreheia.

Dette er det gamle QTH til Arendalsrepeateren – LA5AR. Denne repeateren ble midlertidig flyttet til Fjæreheia p.g.a. støyproblemer. Da den måtte bruke antenna til LD4GF, ble digipeateren flyttet hit for test av et mulig APRS-QTH. Denne testperioden er nå over og testen var så vellykket at vi søkte om permanent signatur her. Signaturen ble LD4AT og den er nå satt opp for permanent drift. LD4GF er tilbakeført til sitt gamle QTH på Fjæreheia

 

LD4AT

Dette bildet er tatt fra Songeheia med utsikt over til Tromøy og masta.

LD4AT 2

Her sees det gamle oppsettet til LD4AT

Dette oppsettet ble endret den 10. April 2017. Digipeateren hadde da gått noen uker uten at den hørte noe som helst. Senderen virket imidlertid som den skulle. Vi bestemte oss da for å bytte ut hele digipeateren. Den består i dag av en ICOM IC-F510 med ett ArgentData OT3m-mini modem som vi har bygget inn i radioen.Dette ser per i dag ut til å fungere meget bra. Det var LA6VBA som byttet ut digipeateren kl 10:30 i går kveld,(10, April) etter  gruppemøtet!!!

ld4at antenne

Dette er antennen som LD4AT kjører på i dag. Det er den gamle antennen til LA5AR.

De to andre antennene tilhørte politiets gamle analoge repeatere. Disse er nå overført til Arendalsgruppa.

Tekniske Data:

Signatur

LD4AT

Frekvens

144,8000 MHz

QTH

Arendal/Tromøy – Vardåsen

Locator

JO48JK

Høyde over havet

126 m

Antennehøyde i mast

21 m

Antenne / Side i mast

Syd

Antenne

Pisk

Effekt tilført antenne

10 Watt

Radio

ICOM IC-F510

Modem

OT3m mini

Software

Status

QRV

Teknisk Ansvarlig:   LA7LW

I dag, Søndag den 13. November 2016, fikk LD4AT montert inn ett bandpassfilter. Du kan se det på veggen til venstre for racket. Filteret var trimmet inn på rett frekvens tideligere ved hjelp av en nettverksanalysator og ekstra coaksialkabel var konfeksjonert, så monteringen gikk smertefritt. Det var LA6VBA og LA3VW som sto for monteringen.

 

bandpassfilter-pa-ld4at

*****

APRS Digipeater LD4LF i Lillesand

LD4LF ble satt i permanent drift den 07.April 2014 kl 21:30 Norsk sommertid. Da det har vert dårlig eller mangelfull dekning i dette området, ble gruppen tilbudt QTH av LB7YE som er medlem av gruppa og  bor i Lillesand.  Gruppen sa ja-takk til dette.

 LD4LF i rustfritt stålskap 2

 Dette er det rustfrie stålskapet som LD4LF er montert inn i. Det måler 20 x 30 x 15 cm

LD4LF i rustfritt stålskap 3

Kikker vi inn i skapet ser vi ett 5Amp / 12 Volt powersupply  sammen med radioen med innebygget  OT3m.

Tekniske data:

Frekvens:

144,800 MHz

QTH:

Lillesand

Locator:

JO48EG

Høyde over havet:

48 M

Antennehøyde over bakken:

10 M

Antenne/side/mast:

Topp

Stråleretning:

Omni

Antenne:

Diamond X510HDM

Antennegain:

8,3 dB

Sendereffekt:

4 Watt

Coaxkabel:

RG-213

Radio:

Friendcom FC-310/D

Modem:

Argent Data OT3m

Powersupply:

12,5 Volt/5 Amper

Teknisk ansvarlig: LA7LW

******************

Onsdag 14. Oktober 2015.

Digipeateren ble i dag demontert og gikk QRT fra dette QTH. Den vil snart bli QRV igjen med ny radio, nytt modem og nytt QTH.

Det nye QTH vil bli Justøy som sansynligvis vil gi mye bedre dekning.

Her er link til det nye QTH`et:  http://la4a.no/archives/1893

 

Arendalsgruppens Infrastruktur:

Dette er en oversikt over installasjoner som LA4A – Arendalsgruppen har bygget opp, eller har ansvaret for. Her vil du alltid finne oppdatert informasjon om installasjonene. Er en installasjon QRT vil du se det sammen med informasjon om når den f.eks. ventes å bli QRV igjen. Er du veldig interessert kan du finne bilder og mer utfyllende informasjon hvis du klikker på f.eks kallesignalet i tabellene. De fleste installasjonene har utfyllende informasjon. Får du opp en hånd når du beveger musepekeren over ett felt, er dette tilfellet.

FM/C4FM Repeater:

Kallesignal

LA5AR

Frekvens

145,70000 / 145,1000 MHz

QTH

Arendal / Vaktårnheia

Kanal

RV-56

Locator

JO48JL

Subtone

107,2 Hz

Anm.

Dette er en System Fusion Repeater. Den er satt opp for mottak av FM + Digital (C4FM).

Alt den tar imot blir sendt ut som vanlig FM.

Er også Echolinknode. Kallesignal: LA5AR-R       Nodenr: 808422

Dokumentasjon

Godkjenning Teledirektoratet 1989

Søknad

Egenerklæring

Status

QRV

Echolink er QRT

D-Star Repeater:

Kallesignal

LD4FH-B

LD4AR-B

LD4AR-C

Frekvens

434,7000/432,2000 MHz

434,7750/432,7750 MHz

145,7375/145,1375 MHz

QTH

Grimstad / Fjæreheia

Arendal / Eikelandsfjorden – Kilsund

Arendal / Eikelandsfjorden – Kilsund

Kanal

RU-374

RU-382

RV-59

Locator

JO48HJ

JO48LN

JO48LN

Anm.

Full Duplex

Under konstruksjon

Under konstruksjon

Dokumentasjon

Godkjenning PT 2012

SøknadLD4FH

Egenerklæring LD4FH

Godkjenning PT 2014

Søknad

Egenerklæring

Godkjenning PT 2014

Søknad

Egenerklæring

Status

QRV

QRT.

Forventes å bli QRV  2017

QRT.

Forventes å bli QRV  2017

Kallesignal

LD4RH

Frekvens

434,53750 MHz +0,00000 MHz

 

 

QTH

Risør/Heiberg

Kanal

Locator

JO48NS

 

Anm.

Hotspot, Simplex

 

Dokumentasjon

Godkjenning NKOM 2015

Søknad

Egenerklæring

Status

QRV

 

 

 

APRS Digipeater:

Kallesignal

LD4VS

LD4GF

LD4LF

Frekvens

144,8000 MHz

144,8000 MHz

144,8000 MHz

QTH

Vegårshei / Slettåsheia

Grimstad / Fjæreheia

Lillesand / Justøy

Locator

JO48JQ

JO48HJ

JO48EE

Anm.

Får strøm fra ett batteri som lades av solceller + en vindgenerator.

 Er erstattet av LD4AI


Dokumentasjon

Godkjenning PT 2011

Søknad

Egenerklæring

Godkjenning PT 2010

Søknad0001

Egenerklæring LD4GF

Godkjenning PT 2014

Søknad

Egenerklæring

Status

QRV

QRT

QRV

 APRS Digipeater:

Kallesignal

LD4BO

LD4AK

 LD4SH

Frekvens

144,8000 MHz

144,8000 MHz

 144,8000 MHz

QTH

Birkeland/Flakkheia

Arendal/Kilsund

Risør /Hasåsen-Søndeled

Locator

JO48CI

JO48LN

 JO48NS

Anm.

Er utstyrt med PROCOM                    BPF 2/3-150L båndpassfilter Blir QRV 2017?


Dokumentasjo

Godkjenning PT 2014

Søknad

Egenerklæring

Godkjenning PT 2014

Søknad

Egenerklæring

Godkjenning PT 2008

Søknad

Egenerklæring

QRV QRT QRV

Kallesignal

LD4AT

 LD4AA

Frekvens

144,8000 MHz

 144,800 MHz

QTH

Arendal/Tromøy – Vardåsen Åmli/Tveitheia

Locator

JO48JK

 JO48GS

Anm.

Er utstyrt med PROCOM                    BPF 2/3-150L båndpassfilter

 Feilen er ukjent

Dokumentasjon

Godkjenning NKOM 2015

Søknad

Egenerklæring

 Godkjenning NKOM 2015

Status

QRV

 QRT

 

APRS I-Gate:

Kallesignal

LD4AI

Frekvens

144,8000 MHz

QTH

Fjæreheia

Locator

JO48HJ

Anm.

Flyttet til Fjæreheia 06. Oktober 2017

Er utstyre med KATHREIN K 64 00 2 1 båndpassfilter

Dokumentasjon

Godkjenning PT 2014

Søknad

Egenerklæring

Status

QRV

 

Radiofyr:

Kallesignal

LA3SHF

LA3SHF

Frekvens

1296,877 MHz

2320,880 MHz

QTH

Arendal / Vardåsen – Tromøy

Arendal / Vardåsen – Tromøy

Locator

JO48JK

JO48JK

Beamretning

SydVest

Syd

Effekt

1100 mW

450 mW

Anm:

Under konstruksjon

Under konstruksjon

Dokumentasjon

Godkjenning PT 2013

Søknad

Egenerklæring

Godkjenning PT 2013

Søknad

Egenerklæring

Status

QRT

Forventes å bli QRV 2017.

QRT

Forventes å bli QRV 2017.

 

 

APRS Digipeater LD4VS på Slettåsheia

LD4VS - QTH Slettåsheia

LD4VS ble satt opp den 27.  Desember 2011 med signaturen LA4A-2. Den gikk med denne signaturen frem til 21 Mars 2012 da den fikk signaturen LD4VS.   Boden på bilde er av glassfiber og inneholder også en sikringsradio. Det er antennen til denne vi ser på bilde. Antennen til LD4VS er plassert i furua til høyre på bilde. Her skal det monteres ett lengere  masterør i løpet av sommeren.

 

Skapet til LD4VS

LD4VS er plassert inn i et rustfritt stålskap med inngang for 12 V og utgang for antenne. I døren er det plassert en lysdiode som indikerer at det er spenning på utstyret. I løpet av sommeren skal det og monteres inn en timer som skal resette utstyret hver natt.

Vindmølla til LD4VS

LD4VS går på batteridrift. Batteriet lades av solseller og en vindgenerator. Dette har vist seg og gi stabil og fin drift.

 

Tekniske Data:

Signatur

LD4VS

Frekvens

144,8000 MHz

QTH

Vegårshei / Slettåsheia

Locator

JO48JQ

Høyde over havet

215 m

Antennehøyde i mast

10 m

Antenne / Side i mast

Topp

Antenne

Diamond X-50

Effekt tilført antenne

4 Watt

Radio

 Argent Data T3 – 301

Modem

OT3m innebygget i radio

Bandpassfilter

Nei

Status

QRV

Teknisk Ansvarlig:   LA3VW

 

fc301d-vhf1

Dette er radioen vi bruker på LD4VS. Den gir med full effekt ut; ca 9 Watt og har innebygget OT2m tracker. Alle parametere på denne radioen er justerbare via en PC med passende software. Vår radio er justert til å gi ca 6 Watt ut på antennekontakten. Vi har ca 2 Watt tap i kabelen (RG-214) så antennen får tilført ca 4 Watt. Den gjør en meget god jobb. Her finner du mer info:

https://www.argentdata.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=164

 

Dekningskart for LD4VS

Dekningskart LD4VS 2::

::

::

Dugnaden på LD4VS Mandag den 19. August 2013

::

Mandag den 19. August, 2013 var der dugnad på digipeateren. Alle som ønsket å være med kunne komme og der kom 6 medlemmer + 2 XYL. Møteplass var bensinstasjonen på Ubergsmoen kl. 1730 med talk in på 145,550 MHz. Derfra kjørte vi i kolonne frem til parkering da ikke alle kjente veien. Fra parkering er det ca 45 min gange opp til Digipeateren.

  1. Sslettåsheia1

Her var det litt diskusjon blandt deltagerene før “rusleturen”.

Slettåsheia 2

Vel oppe på toppen var det en velfortjent pause med kaffe før dugnaden tok til. På bilde sees fra venster: LA9SGA, LA8DNA, LA7LW, XYL til LA8DNA, XYL til LA1UP, LA1UP og LA2VRA. Fotografen, som ikke kom med på bildet, var LA3VW.

Slettåsheia 5

Masterøret skulle forlenges med 3 seksjoner “Biltema antennerør” og innsatsen er upåklagelig.

Slettåsheia 4

LA7LW var “apekatt” og dirigerte røret greit på plass i furua.

Slettåsheia 7

Her er den forlengede masta på plass. Vi får håper at den overlever vinterstormene.

Slettåsheia 6 copy

Inne i bua ble der og gjort en jobb. En timer ble montert inn i skapet. Denne skal resette utstyret hver natt, slik at vi slipper å rykke ut hvis digipeateren  henger seg. Den ser ut til å fungere fint.

Slettåsheia 3

Her er gjengen samlet efter god innsats. Tilbaketuren gikk noe lettere da det stort sett nå bare var utforbakker.

TAKK FOR GOD INNSATS!

11.01.2014

Da digipeateren har vert død siden de 27. Desember 2013, tok LA7LW og undertegnede turen opp til den i dag. Det var strålende vær med 4 – 5 plussgrader så forholda for en fottur var ypperlige. (Ingen snø)

Da vi kom opp på QTH var vi veldig spente på om antennen var blåst ned, eller kanksje hele furua, men der var alt i sin skjønneste orden. Inne i bua var der ingen lys i dioden som indikerer spenning på utstyret. Vi sjekket alle sikringer, de var OK. Neste skritt var å måle spenninger, Hvor var det brudd? Det viste seg at det var TIMEREN som slår utstyret AV/PÅ hver natt som hadde tatt kvelden. Den ble forbikoplet og digipeateren var QRV ca kl 13:00 NT. Efter litt testing mot ett APRS handapparat og kontakt på D-Star med LA2VRA kunne han bekrefte at digipeateren nå fungerte og at den kom greit opp på kartet.

 

Da vi ikke vet hvorfor TIMEREN streiket ble den tatt med ned for en sjekk.

01.01.2015

Digipeateren har oppført seg upåklagelig hele resten av 2014, når en ser bort i fra ett lite “strømbrudd” på slutten av året. Det var vindmøllen som fikk hard medfart i vinden og batteriet gikk tomt. Dette ble fikset av de som har ansvaret for sikringsradioen, som vi deler plass med i bua.

01.01.2016

Digipeateren har oppført seg upåklagelig i hele 2015 også, når en ser bort i fra siste halvdel av Desember. Da ble den tidvis død. Det kom av at vindmølla hadde fått hard medfart og det var bare solsellene som virket hvis der var lys nok. Da solsellene virket kom spenningen opp såpass at digipeateren virket. Vindmøllen ser ut til å fungere fint igjen nå.

19.07.2016

Digipeateren er blitt veldig tunghørt. Den har ikke hørt noe siden den 9. Juni 2016. LA7LW og LA3VW reiser opp i kvekd for å prøve å finne ut hva dette kan være…….. TORDENVÆR??????

Ingen visuelle feil ble  funnet, så radioen ble tatt  med  ned  for feilsøking.    Ved test, før vi tok den ned, klarte den  ikke å høre noe som helst hvis vi var lenger enn 70 – 80 meter unna. Hvis vi var nærmere virket alt OK, så noe er helt klart skjedd med følsomheten i mottakeren.

26.07.2016

LA8NK og LA3VW reiste opp på digipeater-QTH i dag med ny radio. Etter montering og test ser det ut til at den fungerer tilfredsstillende. Med denne utskiftingen fikk den og en tracker av nyere versjon, nemlig OT3M.

17.12.2016

Digipeateren har vært død siden 15.12.2016. kl 18:27. Dette på grunn av at spenningen fra batteriet har sunket til under 7,0 Volt. Grunnen er at vindmølla er defekt og må byttes ut. På denne tiden av året klarer ikke solsellene jobben alene.