Category Archives: FM-Repeater

Dugnaden på Heiberg 20. September 2017

Det har lenge vert ett ønske om å oppgradere repeater-QTH Heiberg med ett nytt 19″rack da det eksisterende var alt for lite. Muligheten kom i vår da Tarald, LA6VBA klarte å skaffe tilveie ett via jobben. Det var ett utmerket rack for oss, relativt støvtett og med glassdør. Vi har gjort en del tilpasninger og Wilfred, LA2VRA har laget nye hyller.  Lørdag 16. September var alt klart og Ole, LA7LW og undertegnede kjørte det da opp til sitt QTH på Heiberg. Det var da for sent på dagen til å gjøre noe mer, så det ble bare satt på plass. Onsdag 20. September fikk Tor, LA8NK og undertegnende, LA3VW  mulighet til å  sluttføre prosjektet. Vi reiste opp på Heiberg og etter ca 3 timer var det gamle racket ribbet for utstyr og kastet ut. Alt  som fortsatt var brukbart ble flyttet over i det nye racket og koplet sammen. Dette  ble atskillig mere ryddig og oversiktlig enn tideligere,  da mye av utstyret sto på gulvet. Det som gjenstår nå er å montere inn ett batteri, slik at repeateren har en reserve strømforsyning. Batteri har vi og det er avsatt plass og gjort klart for montering. En annen ting som heller ikke er på plasse enda er at vi skal montere en sirkulator på repeaterens senderutgang. Den er klargjort, og vil bli montert ved neste visitt der oppe.

Som dere ser av bilde så er mesteparten av nedre halvdel okkupert av FM-repeateren LA6SR. Den øverste delen består for det meste av D-Star Hotspottet  (Simplexrepeater) LD4RH.  PCen øverst er for administrasjon av D-Star, inkludert  fjernstyring via internett.

Repeaterne bruker følgende frekvenser:

LA6SR: Smalbånds FM repeater 145,775/145,175 MHz – 107,4 Hz subtone. Kan også aktiveres med 1750 Hz

LD4RH: D-STAR Hotspot 434,5375 MHz simplex.

Vil du vite mer om hvordan disse repeaterne levde tideligere kan du følge linkene her:  http://la4a.no/archives/1500     http://la4a.no/archives/1832

LA6SR er flyttet fra Hasåsen til Heiberg

Søndeledrepeateren har i dag, 21. Oktober 2015 fått nytt QTH. Det nye QTH’et er i masta på Heiberg radiolinjestasjon. Heiberg ligger noe høyere enn Hasåsen. Grunnen til bytte er bedre QTH og at der er bilvei helt opp slik at evt. vedlikehold er lettere å utføre. Selve repeateren er også byttet ut da den gamle har skrantet i lengere tid. Kun duplexfilteret er beholt og det har vert i drift siden Søndeledrepeateren kom på lufta for første gang i 19??.  En gjennommåling viste at det fremdeles duger. Antenna er en gammel 2-el. Rohde & Schwarz som var den eneste vi fikk lov å sette opp til pakkeradioaksess en gang på 1990 tallet. Nå har vi fått lov av masteeier å omplassere samt sette opp en noe mer rundtstrålende antenne. Repeateren åpnes med subtone 107,2 Hz eller med “gamlemetoden” 1750Hz. Frekvensen er 145,775/145,175 MHz.

Antennemasta på HeibergDette er masta hvor repeateren står i dag. Antennen er plassert rett over det nederste “badekaret”. (Klikker du på bildet blir det større)

 

 

LA6SR på Heiberg

Her ser dere hvordan det ser ut inne på repeater-QTH. Som dere ser er det noe rotete, men så snart vi får tak i ett større rack vil vi omplassere alt her. Vi kommer og til å sette en sirkulator på senderens utgang så snart denne er ferdig justert. Lurer dere på hva det andre utstyret som står her er; så kan jeg fortelle at det tilhører LD4RH-B (D-star repeater) som også er plassert her. Dugnadsgjengen i dag besto av LA8NK og LA3VW med god assistanse under test av LA3YNA.

 

LA6VBA justerer sirkulatorer

Her sitter Tarald, LA6VBA i schaken sin og justerer sirkulatorer til repeaterene våre.

Nå er Yaesu DR1XE på plass.

Nå er ny repeater,  Yaesu DR1XE, på plass på Vakttårnheia i Arendal. Med antenne 150 flotte meter over havet.

Ble montert 8. september 2015 i skap og alle ting som skal være med ihht. oppsettet.

Antenna blei sjekket av LA6VBA Tarald og den hadde et swr forhold som vi likte.

Var dette en dummyload i 50 ohm???  Når alle ting var montert og alt som var tatt med inn i lokalet ryddet og i

orden så var det å ta en sjekketur om den virket lengre en ned på bakken under masta.

Sola var ennå høyt på himmelen så det gjekk bra. LA7LW Ole og LA2VRA Willfred tok ein tur på COOP cafe for å ta ein kaffe etter runden.

En sosial kaffetår tar tid og det blei vel mellom kl 20 og 20.30 før jeg, LA2VRA Willfred, tok fatt på turen til Åmli via Fiane i Holt, til fellesbeita i Åmli  til Dølemo og ned til Froland.

Derifra over Løddesøl og Rykene til Grimstad. Kjempeflott signal opp igjennom, prøvde å snakke digitalt fra Selåsvatn og det gjekk veldig fint med LA3VW Odd på analog.

Dette lovet bra, hadde signal helt til krysset ved i Åmli før jeg svinget ned mot Dølemo. Tysst derifra til  nesten nede ved Dølemo, der en qso mellom LA6VBA Tarald og LA3VW Odd

var godt hørbar men ikkje  mulig å være delaktig i.

Når jeg passerte Hynnekleiv så var det fint å kjøre radio igjen. Nedover så var det bare fryd og gammen og metert på min Yaesu FTM 400 viste rødt så det var 9+30 i alle fall.

Hadde kontakt med LA3VW Odd og LA6VBA Tarald heilt til Løddesøl sletta. Dette var en testtur som var flott. Nå er det bare mot Oslo og Kristiansand som står igjen. Har kjempetro

dette Qth’et. Noen bilder ble tatt så disse kommer nå.

 

73    fra LA2VRA Willfred..

 

   VAK Toppseksjon

Vakttårnheia fra Pollen i Arendal                                                                                                                                        Flott høyde.!!!!!!!!!!!!!!!!

 

   

Repeateren  i skapet. Yaesu DR1XE.                                                                                       Fra venstre: LA6VBA Tarald, LA7LW Ole og LA2VRA Willfred.Bildet tatt når alt var klart..

Bak kameraet på alle bildene: LA3VW Odd .

 

 

 

Flytting av LA5AR for test!

Mandag 15. september tok gruppa LA5AR ned og flyttet den fra sitt vanlige Qth på Tromøy ved Arendal til test-qth på Fjæreheia i Grimstad.

Det har til tider vært en del støy på sambandet på 2m repeateren, som er veldig god når støyen er fraværende.

Vanskeligheter med å  lokalisere støykilden gjorde til at vi tok den ned for å se om støyen var lokalisert på qth eller i radiosystemet vårt.

En fin kveld på Tromøy1

Noen “rygger” som var med på flyttesjauen.

LA5AR i ny mast                              Radio og mobiltelefon bu                             Fjæreheia1

Flott oppsett av antenne i kommersiell mast.           Radiobua ved siden av den nye masta.                                                       Test qth på Fjæreheia i Grimstad.

 

LA5AR utsikt                                                  Ryddig

Fin utsikt med retning Danmark.                                                                                     Ryddig i skapet “gitt”..!!

 

 

LA2VRA Willfred………………………………….

Arendalsgruppens Infrastruktur:

Dette er en oversikt over installasjoner som LA4A – Arendalsgruppen har bygget opp, eller har ansvaret for. Her vil du alltid finne oppdatert informasjon om installasjonene. Er en installasjon QRT vil du se det sammen med informasjon om når den f.eks. ventes å bli QRV igjen. Er du veldig interessert kan du finne bilder og mer utfyllende informasjon hvis du klikker på f.eks kallesignalet i tabellene. De fleste installasjonene har utfyllende informasjon. Får du opp en hånd når du beveger musepekeren over ett felt, er dette tilfellet.

FM/C4FM Repeater:

Kallesignal

LA5AR

Frekvens

145,70000 / 145,1000 MHz

QTH

Arendal / Vaktårnheia

Kanal

RV-56

Locator

JO48JL

Subtone

107,2 Hz

Anm.

Dette er en System Fusion Repeater. Den er satt opp for mottak av FM + Digital (C4FM).

Alt den tar imot blir sendt ut som vanlig FM.

Er også Echolinknode. Kallesignal: LA5AR-R       Nodenr: 808422

Dokumentasjon

Godkjenning Teledirektoratet 1989

Søknad

Egenerklæring

Status

QRV

Echolink er QRT

D-Star Repeater:

Kallesignal

LD4FH-B

LD4AR-B

LD4AR-C

Frekvens

434,7000/432,2000 MHz

434,7750/432,7750 MHz

145,7375/145,1375 MHz

QTH

Grimstad / Fjæreheia

Arendal / Eikelandsfjorden – Kilsund

Arendal / Eikelandsfjorden – Kilsund

Kanal

RU-374

RU-382

RV-59

Locator

JO48HJ

JO48LN

JO48LN

Anm.

Full Duplex

Under konstruksjon

Under konstruksjon

Dokumentasjon

Godkjenning PT 2012

SøknadLD4FH

Egenerklæring LD4FH

Godkjenning PT 2014

Søknad

Egenerklæring

Godkjenning PT 2014

Søknad

Egenerklæring

Status

QRV

QRT.

Forventes å bli QRV  2017

QRT.

Forventes å bli QRV  2017

Kallesignal

LD4RH

Frekvens

434,53750 MHz +0,00000 MHz

 

 

QTH

Risør/Heiberg

Kanal

Locator

JO48NS

 

Anm.

Hotspot, Simplex

 

Dokumentasjon

Godkjenning NKOM 2015

Søknad

Egenerklæring

Status

QRV

 

 

 

APRS Digipeater:

Kallesignal

LD4VS

LD4GF

LD4LF

Frekvens

144,8000 MHz

144,8000 MHz

144,8000 MHz

QTH

Vegårshei / Slettåsheia

Grimstad / Fjæreheia

Lillesand / Justøy

Locator

JO48JQ

JO48HJ

JO48EE

Anm.

Får strøm fra ett batteri som lades av solceller + en vindgenerator.

 Er erstattet av LD4AI


Dokumentasjon

Godkjenning PT 2011

Søknad

Egenerklæring

Godkjenning PT 2010

Søknad0001

Egenerklæring LD4GF

Godkjenning PT 2014

Søknad

Egenerklæring

Status

QRV

QRT

QRV

 APRS Digipeater:

Kallesignal

LD4BO

LD4AK

 LD4SH

Frekvens

144,8000 MHz

144,8000 MHz

 144,8000 MHz

QTH

Birkeland/Flakkheia

Arendal/Kilsund

Risør /Hasåsen-Søndeled

Locator

JO48CI

JO48LN

 JO48NS

Anm.

Er utstyrt med PROCOM                    BPF 2/3-150L båndpassfilter Blir QRV 2017?


Dokumentasjo

Godkjenning PT 2014

Søknad

Egenerklæring

Godkjenning PT 2014

Søknad

Egenerklæring

Godkjenning PT 2008

Søknad

Egenerklæring

QRV QRT QRV

Kallesignal

LD4AT

 LD4AA

Frekvens

144,8000 MHz

 144,800 MHz

QTH

Arendal/Tromøy – Vardåsen Åmli/Tveitheia

Locator

JO48JK

 JO48GS

Anm.

Er utstyrt med PROCOM                    BPF 2/3-150L båndpassfilter

 Feilen er ukjent

Dokumentasjon

Godkjenning NKOM 2015

Søknad

Egenerklæring

 Godkjenning NKOM 2015

Status

QRV

 QRT

 

APRS I-Gate:

Kallesignal

LD4AI

Frekvens

144,8000 MHz

QTH

Fjæreheia

Locator

JO48HJ

Anm.

Flyttet til Fjæreheia 06. Oktober 2017

Er utstyre med KATHREIN K 64 00 2 1 båndpassfilter

Dokumentasjon

Godkjenning PT 2014

Søknad

Egenerklæring

Status

QRV

 

Radiofyr:

Kallesignal

LA3SHF

LA3SHF

Frekvens

1296,877 MHz

2320,880 MHz

QTH

Arendal / Vardåsen – Tromøy

Arendal / Vardåsen – Tromøy

Locator

JO48JK

JO48JK

Beamretning

SydVest

Syd

Effekt

1100 mW

450 mW

Anm:

Under konstruksjon

Under konstruksjon

Dokumentasjon

Godkjenning PT 2013

Søknad

Egenerklæring

Godkjenning PT 2013

Søknad

Egenerklæring

Status

QRT

Forventes å bli QRV 2017.

QRT

Forventes å bli QRV 2017.

 

 

Echolink node LA5AR-R

Echolink node LA5AR-R er i prøvedrift

Arendalsgruppen har echolink enablet fm-repeater LA5AR. Den kan nåes via echolink hvor den har nodenr. 808422. Der gjenstår fremdeles noe finpussing, bla er der problemer med å sende dtmf fra hf mot echolink noden, samt at nivå fra internett ut på repeater er noe lavt.

Det er enklest å teste fra internett ved å kople seg opp mot LA5AR-R (node 808422) – da sendes ved connect automatisk 1750 hz tone som åpner repeateren.

Mer info om echolink finner du her: http://www.echolink.org

 

2 m Repeater LA5AR på Tromøy

Repeater-QTHRepeater-QTH på Tromøy.

LA5AR er plassert i et lokale som opprinnelig stammer fra nøytralitetsvakta i 1905.  Her ble den plassert ut våren 1989. (Godkjenning for dette QTH fikk gruppa 02.01.1989.) Men repeateren LA5AR er eldre enn som så. Det er vist ingen i dag som vet nøyaktig hvor gammel, ei heller finner vi noe dokumentasjon på dette, men de som husker best i gruppa mener at den ble startet opp på slutten av 1970-tallet. Den befant seg da i ett høytliggende lokale inne i Arendal.

 

LA5AR's antenneRepeaterantenna.

Antennen som står her i dag har vert i bruk over 20 år og det planlegges utskifting til sommeren. Plassering i masta fikk den da Televerket satt opp en TV- omformer her. I dag deler vi QTH med flere forskjellige tjenester.

 

Repeateren med backup-power

Her ser vi repeateren plassert inn i et 19″ rack. Backup power sees nederst på bilde. Det står et duplexfilter på gulvet ved siden av racket som ikke er kommet med på bildet.

Tekniske Data for LA5AR:

 • Driftsstatus:                        QRV
  Tx-frekvens:                       145,700 MHz
  Rx-frekvens:                       145,100 MHz
  QTH:                                   Vardåsen, Tromøy
  Lokator:                              JO48JK
  Høyde over havet:             105 m
  Antennehøyde i mast:       21 m
  Antenne/side i mast:         Vest
  Stråleretning/Sektor:        Omni
  Antenne:                              5/8 pisk
  Antennegain:
 • Koaxkabel:                           DRAKA RFA 1/2″ – 50
  Tx-effekt:                             10 Watt
  Aksess CTCSS:                   107,2 Hz
  Aksess DTMF:
  Aksess 1750 Hz:                   Ja
  Radio:                                   ICOM UR – FR5000
  Båndbredde:                         Narrow
  Duplexer:                              LETTI – Ørshall Verksted
  Repeaterlogikk:                     HamController MK2

 

::
::

Dugnad på LA5AR

::

Den 8. Oktober 2010 var det dugnad på LA5AR. En etusiastisk gjeng bestående av LA8DNA, LA2VRA, LA6VBA, LA8NK og LA3VW reiste opp. Det var litt forskjellige ting som måtte gjøres:

LA6VBA-LA8DNA oppgraderer LA5AR

Her kopler LA8DNA inn forskjellige spenninger i ett nytt power distribusjonsskap, mens LA6VBA overvåker det hele.

LA8NK oppgraderer logikken

LA8NK programmerer logikken.

LA8NK-LA8DNA programmerer logikken

Og her blir forarbeidet gjort.  LA2VRA til høyre  følger interessert med.

NB! Det er planlagt ny dugnad på repeateren så fort snøen smelter og det blir fremkommelig. Da er det antennen som står for tur.

::

::

August 2013:

Da Norkring har satt opp ny mast og det foregår arbeider på repeater-QTH er vi foreløpig avventende med ny dugnad.

::

::

Juni 2014

 LA5AR i ny mastDen nye masta på Tromøy.

Antenna på LA5ARRepeaterantenna i ny mast.

Kabelinntak i bod

Kabelgjennomføringer til boden.

LA5AR`s antennekabel med hvitt skilt.

(Klikk på bildene for å få de større)

Nå er endelig Norkring ferdig med arbeidene på vårt repeater-QTH. Den nye masta er en del høyere og har større omkrets. Dette var nødvendig, da det ble veldig trangt for nye kabler i den gamle. Den gamle er nå fjernet og vi fikk plukket en del materiell som var skrotet, b.a. connectors. Under montasje av bunnseksjonen på den nye masten hadde de et uhell slik at kabelen vår (Pope H-100) til repeateren nesten fikk brudd. Den er i dag erstattet med 40 meter  DRAKA RFA 1/2″ – 50. Vi er veldig taknemlig for at dette ble gjort uten kostnader for oss. De flyttet også antennen over i den nye masten, dette også uten kostnader for gruppa. Desverre er det den samme gamle antenna, og den MÅ vi få byttet ut etterhvert.

 

15. September 2014

Repeateren ble i dag tatt ned og flyttet til Fjæreheia ved Grimstad. Her vil den bli stående midlertidig for test. Grunnen til dette er at der har vert en del til dels sjenerende støy på repeateren og vi vil ved bytte av QTH se om den følger repeateren eller blir borte. Det har vert vanskelig å lokalisere støyen. Vil du se bilder fra denne flyttingen har LA2VRA skrevet en utmerket reportasje og den finner du her: http://la4a.no/archives/1387

08.September 2015

Den store flyttesjauen.

Repeateren har igjen byttet QTH. Denne gang forhåpentlig  permanent. Vi har fått tildelt plass i linkmasta på Vakttårnheia som ligger 70 m over Arendal sentrum. Antennehøyde i masta er 76 m d.v.s. helt i toppen av masta hvor politiet tideligere hadde sitt analoge samband på denne antennen. Antennen ble målt og hadde et SWR forhold som var veldig nær 1:1 på vår frekvens. Tester ute i distriktet har senere vist at vi har fått en repeater med meget god dekning. Selve repeateren er en nyanskaffelse. Det er en Yaesu System Fusion repeater og den er satt opp til å ta i mot både vanlig smalbånds FM og digital tale (C4FM). Alt den tar i mot blir konvertert til smalbånds FM når den sender det ut igjen. Derved spiller det ingen rolle om du har analog eller digital sender. Alle kan snakke sammen uansett. En ting du imidlertid bør være oppmerksom på er at den ikke lenger kan åpnes med 1750 Hz tone. Du er nødt til å bruke CTCSS 107,2 Hz. Da vil repeateren åpne med en gang du aktiverer PTT.

VAK sett fra kirken

Her ser vi linkmasta fra Arendal sentrum.

VAK ToppseksjonAntennen er helt ideelt plassert.

Kavitetsfilter med sirkulator på Tx

Her ser vi duplexfilteret. Det er det samme som sto på den gamle repeateren, men vi har i tillegg montert en sirkulator på senderutgangen. Du ser sirkulatoren til venstre på bildet. Da repeateren er satt opp med en utgangseffekt på 20 Watt har vi montert en 25 W dummyload på sirkulatorens returport.

Repeater LA5ARHer ser vi selve repeateren.

Jobben er gjortHer er dugnadsgjengen samlet (med unntak av forografen)etter at monteringen er unnagjort.

DC-DC CONVERTER

Dette er DC/DC konverteren som strømforsyner repeateren. Som dere ser så får vi spenning fra 48 V på stasjonen. Derved er vi sikret full drift under et evt. strømbrudd, da stasjonen har nødaggregat.