Category Archives: Aprs

Arendalsgruppas I-Gate er flyttet til Fjæreheia.

LA4AI er flyttet til Fjæreheia ved Grimstad. Grunnen til det er at APRS Digipeateren LD4GF som sto nettopp på Fjæreheia linket mange at pakkene fra de andre Digipeaterne til I-Gaten vår. Av antall pakker sammenlagt fra digipeaterne LD4AA, LD4VS, LD4SH, LD4BO, LD4AT og LD4LF sto LD4GF på Fjæreheia for  65%. Det var ingen mening i at den skulle gjøre det, da dette bare skapte unødig trafikk på nettet. Løsningen ble at vi tok LD4GF ut av nettet og erstattet den med I-Gaten LD4AI som også fungerer som Digipeater. Resultatet ble at I-Gaten vår nå hører samtlige av våre digipeatere direkte + en del andre inkludert Kristiansandsdigipeateren LD4KA. Nesten all retransmisjon er nå blitt borte, så det tyder på at vi nå har fått en mye bedre struktur i nettet. Det var Ole, LA7LW og undertegnende LA3VW som sto for flyttingen Fredag den 6. Oktober 2017.

Her ser vi hele oppsettet av LD4AI. Fra høyre har vi montert et Kathrein K64 00 21 bandpassfilter. Det har opprinnelig en senterfrekvens omkring 160 MHz, men ved hjelp av en HP Nettverksanalysator klarte vi å trimme det inn til 144,800 MHz. I mitten av  bildet ser vi en Yaesu radio og helt til høyre har vi en WX3IN1 I-Gate/digipeater fra MICROSAT i Polen. Denne er tilkoplet ett ICE-modem som gruppa har bekostet. Alt kan fjernstyres fra administrators hjemme-QTH inkludert D-Star repeateren vår som også befinner seg her. Dette oppsettet ser nå ut til å fungere tilfredstillende.

Har du lyst til å se på utsikten fra masta hvor antenna står, kan du følge denne linken hvor LA2VRA har leika seg med dronen sin:  https://youtu.be/azBvXGa6GTk

Årsstatistikk for Arendalgruppens APRS Digipeatere 2016

Her er en statistikk over Arendalgruppens APRS digipeatere for året 2016. Det første bildet viser hvor mange stasjoner de forskjellige digipeaterene har hørt pr. mnd. Som dere ser er det LD4LF, LD4GF, LD4AT og LD4VS som hører mest, naturlig nok, da disse ligger kystnært og nær E18. Resten ligger lengere inn i landet hvor aktiviteten er lavere. Unntaket er LD4SH. Denne digipeateren mistet strømmen i Mars og kom ikke opp igjen før i Desember. Desverre falt den ut igjen senere i måneden og kom ikke opp igjen innen utgangen av året. LA3VW er en fill in digipeater og er bare QRV periodevis.

Når det gjelder antall posisjonspakker skiller LD4GF seg klart ut i antall. Dette kommer av at den formidler mye trafikk fra andre nærliggende digipeatere til I-gaten LD4AI. I månedskifter April/Mai ser dere at der skjedde et rollebytte mellom LD4AT og LD4GF. Årsaken var at I-gaten vår byttet QTH og LD4GF overtok da mesteparten av trafikken til den.

Til slutt har vi et kakediagram som viser antall posisjonspakker som hver av digipeaterene har formidlet gjennom hele 2016. Antallet er uttrykt i % av det totale antall pakker gjennom året.

***

APRS Digipeater LD4BO på Flakkheia i Birkeland

LD4BO ble QRV den 17. April 2016 kl 12:45.Vi har lenge hatt planer om å få den QRV, men det klaffet ikke før i dag da det kun er LA6VBA som har nøkkel og da gjennom jobben. Han kontaktet meg (LA3VW) i dag og vi dro avgårde nokså umiddelbart. Utstyret var heldigvis konfigurert på forhånd , så det var OK. Veien opp til toppen var forholdsvis bra helt til der var noen få hundre meter igjen. Her ble veien så dårlig at vi måtte parkere 4-hjulstrekkeren. Monteringen gikk greit med unntak av at vi manglet 1,5 m med koaks. Dette løste seg da vi fant en stubb som var til overs der oppe. Lokalet var nok ryddet nylig for der var ikke mye å finne. Antennen som befinner seg 45 m oppe i masten (toppen) ble testet og vi fant den brukbar inntil videre. Strømmen ble satt på kl 12:45 og alt så ut til å fungere tilfredstillende. Det eneste som er å bemerke er at vi må få byttet ut den koaks-stubben vi fant, da den har skader i skjermen. Vi skal også montere inn ett båndpassfilter mellom radio og antenne for å minimere mulighetene for å forstyrre andre tjenester der oppe. Filteret er bestillt og ventes å ankomme i slutten av uke 21.

_DSC6533_R

Her har vi mast og bod. Var vanskelig å få noe bedre bilde p.g.a. tett vegetasjon.

*

*

_DSC6539-R_edited-1

Og her ser vi selve antenna i fin høyde.

*

_DSC6517-R

Selve digipeateren er montert inn i et rustfritt og sikkert også forholdsvis RF tett stålskap. Som dere ser inneholder den en Argent dataradio og et powersupply. Den gir ut ca 4 Watt.

*

_DSC6526-R_edited-1

Her ser vi hele VSWR kurven på antenna som er en AV-1431. Som dere ser så ligger den helt i grenseland, dvs 1,64:1 ved 144,8 MHz markeringen. Umodifisert er nok denne antenna bedre egnet i repeaterbåndet da den her vil ha en verdi på ca. 1,3:1. Skal det gjøres noe her, må elementene forlenges og det blir ikke så lett når antenna står i 45 meters høyde.

_DSC6529_R_edited-1

Dette er samme bilde som over. Eneste forskjellen er at vi har zoomet mere tett på. Den røde streken markerer 144,800 MHz.

*

*

Så gjenstår det bare å se hva den dekker. Hjemover kjørte vi over heia til Reddal og det så ganske bra ut, så vi får håpe den kommer til å gjøre en god jobb.

*

*

22. Juli  2016

I dag har LA6VBA  og LA3VW utført vedlikehold og utbedringsarbeider på digipeateren. Det ble lagt opp en ny skjøtekabel for 220 V mellom digipeaterskapet og stikkontakt i vegg, da den som var der var en vi hadde lånt midlertidig. For det andre så ble der montert inn et bandpassfilter av fabrikat Procom mellom antenne og digipeater. Dette er ett QTH med veldig mange forskjellige tjenester og vi ønsker å bidra til at dette går mest mulig knirkfritt. Den dårlige coaxkabelen ble og byttet ut så nå skal alt være i orden.

På hjemturen kjørte vi opp til Hynnekleiv og videre ned til Froland. Det var full dekning fra digipeater-QTH og opp til Søre Herefoss. Derfra og opp mot Hynnekleiv var det mer sporadisk. Fra Hynnekleiv fikk vi ingen dekning før vi kom ned til Froland Verk, men da fra LD4GF.

Tekniske Data:

Signatur

LD4BO

Frekvens

144,8000 MHz

QTH

Birkeland / Flakkheia

Locator

JO48CI

Høyde over havet

196 m

Antennehøyde i mast

45 m

Antenne / Side i mast

Nord

Antenne

AV-1431

Effekt tilført antenne

4 Watt

Radio

Argent Data T3-301

Modem

OT3m integrert i radio

Bandpassfilter

PROCOM   BPF 2/3-150L

Status

QRV

Strømbrudd på Hasåsen

LD4SH har vert død siden 2. Mars 2016 kl. 23:26. Siden snøen nå er borte og det er blitt fremkommelig opp dit er feilen nå funnet. Det var Knut LA3YNA som fant feilen da han var på befaring der oppe.  Det går en 220 Volt linje fra et skap i bunnen av Hasåsen og opp til boden på toppen. Den ble i sin tid kostet av LA1SE privat og lagt opp ved dugnad i Risørgruppen. LA1SE, Ivan  er i dag desverre silent key. Det som har skjedd er at det er blitt brudd på begge fasene mellom siste og nest siste stolpe på toppen av heia. Kabelen er slitt rett av. Dette må nå repareres og det ser ut som en dugnadsjobb. Når dette kan bli gjort er enda uvisst.

 IMG_4430

Her er ett bilde fra toppen av Hasåsen og nedover mot Søndeled sentrum. Vi ser og 220 Volt linja som kommer opp heia.

IMG_4444

Her ser vi bruddet på kabelen inn til boden.

IMG_4436

Og her er selve bruddet i nærbilde. Ser ut som den er gnagd av over lengere tid.

Det er LA3YNA som har vert fotograf.

06.12.2016

Bruddet på 220 Volt kabelen ble reparert 6. Desember 2016 og APRS digipeateren er nå QRV igjen.

LD4SH er flyttet fra Heiberg til Hasåsen

APRS digipeateren LD4SH ble i dag Lørdag 28. November, 2015 flyttet opp til Hasåsen etter å ha vert QRT en måneds tid. Da Søndeledrepeateren, LA6SR ble fyttet til Heiberg måtte APRS noden vike, da vi bare har  en 2 m antenne i masta.  LD4SH står nå i den gamle repeaterboden. Den er nå en mere “up to date” digipeater, da vi har byttet ut det gamle MFJ-1270-B modemet med en mere moderne OT3m fra Argent Data. Det var LA3YNA, Knut som påtok seg flyttejobben i dag. I den forbindelse så har han også tatt noen flotte bilder:

Hasåsen i retning Risør

Dette er “morgenutsikten” fra LD4SH i retning Risør. Vi skimter Skagerak i horisonten.

Antenneinspeksjon

Her er det antennen, en Diamond X-300 som blir inspisert av Knut – LA3YNA

LD4FH Antenne

Og her er selve antennen på snei i toppen av masterøret. Antennen under på siden av masterøret er en AIS mottakerantenne som brukes til  www.marinetraffic.com

Hjemme QTH

Inne i boden ser vi APRS utstyret plassert i et rustfritt stålskap oppe på vegger til høyre på bildet. Det inneholder ett 12 V / 5 A powersupply og ett OT3m modem som er integrert i en radio fra Argent Data.

Tekniske Data:

Signatur

LD4SH

Frekvens

144,8000 MHz

QTH

Risør / Søndeled – Hasåsen

Locator

JO48NS

Høyde over havet

190 m

Antennehøyde i mast

10 m

Antenne / Side i mast

Topp

Antenne

Diamond X-30

Effekt tilført antenne

4 Watt

Radio

Argent Data T3-301

Modem

OT3m – innebygget i radio.

Software

 56476

Status

QRV

Teknisk Ansvarlig:   LA3YNA

Her er link til det gamle oppsettet på Heiberg:  http://la4a.no/archives/671

 

Hasåsen 1

Her er ett bilde fra Hasåsen under reparasjon av taket på repeaterbua. Bildet er tatt en gang i forrige århundre, sansynligvis på 1980 tallet. Det er LA6VBA, Tarald og LA9AN, Tore som jobber på taket mens Gaute, LA9YN foreviger det hele. Masta til høyre er den opprinnelig masta for LA6SR. Den bærer preg av tideligere eksperimenter. Den kom på plass ved hjelp av helikopter og ble montert helt ferdig på verkstedet hos Ivan, LA1SE nede i Søndeled. Tønna midt på masta inneholdt duplexfilteret til å begynne med. Det ble imidlertid flyttet inn i bua etter en tid da det var upraktisk å ha det oppe i masta. Kula på toppen av masta er en dome og inneholder en halo antenne som repeateren gikk på de første åra. Den kjørte da med horisontal polarisering. Dette ble også svært upraktisk ikke minst med tanke på mobilkjøring, men noen hadde haloantenner på bilene sine. Etter hvert så ble det besluttet å gå over til vertikal polarisering og den første antenna er den som dere ser på bildet i toppen av masta. Det er en collinear antenne som også hadde sine svakheter. I vinden der oppe så ble det stadig brudd i loddingene som igjen førte til mye støy. Efter hver reparasjon holdt den kun en kort stund. På slutten så ble repeateren (2 stk Kenwood TR-2000G ) byttet ut med andre radioer, og ett masterør og en X-300 antenne ble montert på selve boden. Det er det siste oppsettet som ble brukt helt til den ble flyttet opp på Heiberg. Der ble den ersatattet med en ICOM-5000  repeater.

Se link: http://la4a.no/archives/1832

I dag er det LD4SH som har overtatt dette QTH. Ved anledning flytter vi kanksje antenna opp i masta igjen, men da trengs det en dugnad……………….

06. Desember, 2016

Etter lengere tids linjebrudd på 220 V tilførselen til Hasåsen, ble linjen i dag reparert. Se egen artikkel her: Strømbrudd på Hasåsen

04. April, 2017

Etter reparasjonen av strømtilførselen gikk LD4SH QRT etter kort tid. LA8NK og LA3VW besøkte i dag QTHet for å prøve å få den igang igjen.  Hva som var galt fant vi ikke helt årsaken til, men etter en restart og visuell sjekk av antenne kom den opp på kartet igjen. Da vi hadde glemt noe å måle antenne med, sa vi oss fornøyd med det. Da vi kom ned til bilen igjen så vi at den hadde vansker med å høre oss, så der måtte være noe mere feil. Dette kunne vi ikke gjøre noe mer med da, men en ny ekspedisjon ble planlagt.

08. Juli, 2017

Etter siste “reparasjon” var det ganske begrenset hva digipeateren hørte, og etter en stund forsvant den helt fra kartet. Da vi ikke visste hva årsaken var, konfigurerte vi ett helt nytt oppsett.  Det nye oppsettet besto av en Alinco radio, som tideligere var en del av LA6SR. Denne ble koplet sammen med et OT2m modem. LA7LW og LA3VW klatret opp til toppen av Hasåsen med dette utstyret. Denne gangen hadde vi og utstyr for å måle antenner. Utstyret ble koplet opp på benken sammen med en strømforsyning som også hadde vert en del av “gamle LA6SR”. Da vi testet dette fikk vi noe å gruble på: Utgangseffekten var bare 4 Watt og den burde ha ytet det dobbelte. Da vi målte returen var den 3 Watt, så nå skjønte vi at der måtte være noe graverende feil i antenne eller kabel. Antennen, en X-300, ble plukket ned og det viste seg da at den var knekt helt av på midten av pisken. Dette lot seg ikke reparere på stedet, så vi måtte finne andre løsninger. Løsningen ble en maritim antenne som tideligere var brukt til AIS mottaking. Den hadde ganske bra VSWR på vår frekvens. Det er denne antenna den går på for tiden, men vil bli byttet ut med en X-30 antenne som ikke har så stort vindfang. Dette blir det neste prosjektet. Det ser forresten ut til at den hører forholdsvis bra med nåværende oppsett.

18. November, 2017

Det “nåværende oppsett” sluttet helt å virke etter ca 2 mnd.  LA3VW hadde en tur opp i høst uten å finne årsaken, så i dag reiste la3VW opp igjen sammen med LA7LW. I dag hadde vi med oss ett helt likt opsett av radio og power som vi hadde montert første gang vi startet på dette QTH. Skapet ble montert opp på veggen i de samme skruehulla vi hadde brukt tideligere. Denne digipeateren virket, det hadde vi testet før vi reiste opp. Vi hadde og med en helt ny antenne, en X-30, som Wilfred – LA2VRA hadde sponset. Etter litt plunder og heft fikk vi omsider montert denne opp i røret hvor den gamle X-300 antenna  med brudd hadde stått. Dette tok litt tid og vi brukte vel ca 2 timer før alt var klart. Resultatene ser ganske lovende ut så vi håper at vi nå slipper mere tull.

LD4LF er flyttet fra Lillesand sentrum til Justøya.

APRS digipeateren LD4LF er flyttet fra Lillesand sentrum til Justøya. Den ble QRV fra sitt nye QTH den 15. November 2015 kl 13:23. Grunnet til at vi flyttet den var at den hørte svært lite der den sto nede i byen. Nå har den fått ett QTH hvor antennen står dobbelt så høgt som tideligere. (ca. 90 m.o.h.) og dekningen bør bli mye bedre. Nå bør den kunne dekke E18 mellom alle tunnellene fra Lillesand til Dyreparken. Her er det mange tuneller og terrenget er ganske kupert. Den bør og dekke en god del av distriktet forøvrig. Vi har ikke fått gjort noen praktiske dekningstester enda, men vi håper og tror at der er blitt en stor forbedring.

Her er link til hvor den var plassert tideligere: http://la4a.no/archives/1063 

 

 

Mast Justøy  Dette er det nye QTH`et til LD4LF. Antennen, en AV1431, står 27,5 meter oppe i masta, rett over de nederste “badekara”.

(Klikk på bildene for større versjon).

LD4LF-3APRA digipeateren ble montert inn i det gamle racket hvor politiets analoge repeater sto tideligere.

Ole LA7LW med ryggen til, og Tarald, LA6VBA jobber iherdig.

LD4LF-HW

Her sees sluttresultatet. Denne bør holde i mange år fremover.

Det er LA8DNA og XYL som har vært fotografer.

Tekniske data:

Frekvens:

144,800 MHz

QTH:

Justøya

Locator:

JO48EE

Høyde over havet:

87,5 m

Antennehøyde over bakken:

27,5 m

Antenne/side/mast:

Nord

Stråleretning:

Tilnærmet Omni

Antenne:

Ariel Oy Meduim gain dipole AV1431

Antennegain:

7 dBi

Sendereffekt:

9 Watt

Coaxkabel:

RG-214 inne i bod + 7/8″ Heliax LDF5-50 i mast.

Radio:

Kenwood TM-251E

Modem:

Argent Data OT3m

Powersupply:

13,5 Volt/10 Amper

Teknisk ansvarlig: LA7LW

APRS Digipeater LD4AA på Tveitheia i Åmli

LD4AA ble montert  på Tveitheia i Åmli den 26. September 2015  og ble satt i drift kl 13:30. Den ble da satt opp med signaturen LD4AK. Dette var en midlertidig signatur som er tiltenkt et annen QTH, og i dag, 30.10.2015, fikk den godkjent egen signatur av NKOM. Signaturen ble som sagt LD4AA og signaturbyttet foregikk remote kl 17:30 samme dag.

Digipeateren er montert inn i en bod som er eid av kraftverket, men da den pr i dag ikke inneholder andre tjenester har vi den helt for oss selv. Vi har overtatt 2m antennen til Politiets gamle analoge nett som sto her. Resten av utstyret, som besto av 2 stk radioer har vi fått og plukket ned. På bildet under, som er tatt under uttestingen av digipeateren, sees ett rustfritt stålskap på veggen som digipeateren er montert inn i sammen med ett power.  Dette for å sikre oss mot mus som det så ut til å ha vært mye av her. Batteriladerne som sees på veggen ved siden av digipeateren er for lading av 12 V batterier som står under benken. Disse er ikke tatt i bruk av oss enda. Det var montert fire 2m antenner oppe i stolpen og vi er veldig usikre på hvilken vi bruker. Ingen kabler var merket og de var veldig vanskelige å følge uten å måtte klatre opp. Men vi vet i hvertfall at vi bruker politiets gamle 2m antenne, og den ble målt  og viste et SWR nær 1:1. Tester i felten vil vise hvor godt denne dekker, men etter det vi har simulert, tyder det på at der er god dekning.

Her sees LD4AA på veggen mellom to batteriladere. PC og powermeter er utstyr vi bruket under uttesting.

(Hvis du klikker på bildene vil du få større og bedre gjengivelse)

*

Her ser vi boden som alt utstyret vårt er montert inn i.

 

Det er en solid stolpe som antenna vår er montert opp i.

Sammenlign størrelsen med 13 år gamle Amanda som er harmonisk av LA3VW.

Antenneparken

Her sees litt mer av antennestolpen. Ikke bare er den forankret godt, men den har og barduner som holder den på plass under vinterstormene.

70 cm antennen i bunnen av bildet er nå demontert og fraktet ned til gruppens materialforvalter.

Det var godt med en kaffetår under evalueringen av dagens innsats. På bildet ser vi LA8ENA, Vidar til høyre og LA7LW, Ole til venstre.

LA3VW, Odd var fotograf og ble ikke med på bildet.

Tekniske Data:

Signatur

LD4AA

Frekvens

144,8000 MHz

QTH

Åmli / Tveitheia

Locator

JO48GS

Høyde over havet

406 m

Antennehøyde i mast

10 m

Antenne / Side i mast

Vest

Antenne

2m pisk. Data ukjent.

Effekt tilført antenne

4 Watt

Radio

Argent Data T3-301

Modem

OT3m integrert i radio

Software

 56476

Status

QRV

Teknisk Ansvarlig:   LA7LW