All posts by LA7LW

Problem med LA4A.NO og bildevisning

Vi benytter WordPress og etter siste oppgradering hvor vi bla tok i bruk https (kryptert forbindelse til la4a.no) så forårsaket dette sammen med den malsiden vi benytter at vi ikke lenger fikk se bildene som er koplet sammen med de forskjellige innleggene. I et lite forsøk på å korrigere dette  med den malen vi benyttet ble det vel konstatert at det ikke var helt rett frem. Ny mal er da tatt ibruk, men som dere ser er den noe mangelfull mhp hva vi hadde på forrige webside. det får vi satse på at kommer etterhvert, bildene henger nå sammen med innleggene igjen og da får en kanskje finne seg i noen andre små feil..

Ny software på LD4FH – og info om DTMF/linking m.m.

LD4FH fikk 28.02.2014 endret software – vi benytter nå G4KLX sin software. På LD4FH kjører vi denne softwaren under windows xp. Det kan muligens senere bli aktuellt å endre til en linux variant, ev. Raspberry pi. Men enn så lenge benytter vi windows versjonen for å se hvordan den fungerer. Der er da følgende kommandoer som kan benyttes til å linke seg videre mot andre reflektorer, andre callsign samt unlinke og få status. Undertegnede har forsøkt seg på en variant som skal beskrive de kommandoene som kan benyttes. Noen er forsøkt oversatt/forklart på norsk – andre er på engelsk.

Command

UR

RPT1

RPT2

Kommentar

For å kalle en stasjon via lokal repeater

CQCQCQ__

LD4FH__C

LD4FH__C

Du routes ikke til en reflektor selv om repeateren er linket til en

For å kalle en stasjon via lokalt tilkoplet repeater

CQCQCQ__

LD4FH__C

LD4FH__B

Du routes til LD4FH, du routes ikke til tilkoplet reflektor selv om LD4FH er tilkoplet en slik

Du kaller en stasjon på den i øyeblikket linkede reflektor.

CQCQCQ__

LD4FH__C

LD4FH__G

Ditt call går eksempelvis ut over alle andre repeatere/noder som er tilkoplet samme reflektor

Du connecter til LA7LW

LA7LW___

LD4FH__C

LD4FH__G

Du connecter til LA7LW uansett hvor han måtte befinne seg

Du kopler opp en spesiell repeater

/LD1OT_B

LD4FH__C

LD4FH__G

Du router til LD1OT repeater på B tilknyttet radio

Du linker til en spesiell reflektor

XRF999BL

LD4FH__C

LD4FH__G

Du linker til en spesiell reflektor – her B rommet på XRF999

Du kopler vekk linket reflektor

_______U

LD4FH__C

LD4FH__G

To trigger echo tilbake på din sending

_______E

LD4FH__C

LD4FH__G

Kun hvis repeater har dette slått på.

Du trigger en talemelding som beskriver link status

_______I

LD4FH__C

LD4FH__G

Kun hvis repeater har dette slått på

Du linker til standard reflektor, for LD4FH er det DCS013B

_______L

LD4FH__C

LD4FH__G

Dette fungerer kun hvis satt opp med default på repeater.

 

DTMF Command

Equivalent UR Command

Comment

B1A” or “B01A” or “B001A”

XRF001AL

Link to DExtra reflector XRF001 A

*1C” or “*01C” or “*001C”

REF001CL

Link to D-Plus reflector REF001 C

D13B” or “D132” or “D1302” or “D01302

DCS013BL

Link to DCS reflector DCS013 B

#”

_______U

Unlink

0” or “00”

_______I

Trigger a voice announcement

**

_______L

Link to the default reflector/repeater if set

Som tidligere , understrekningen brukes for å indikere mellomrom i den aktuelle innstillingen på din radio.Merk at DTMF kommandoer kun tolkes av gateway/stasjonen(repeater vanligvis) under forutsetning av at UR callsign settes til CQCQCQ

En utgående CCS oppkopling fra en repeater vil medføre at alle eksisterende reflektoroppkoplinger vil bli terminert. Imidlertid vil ikke en innkommende CCS opplinking medføre endringen i oppkoplingsstatus, men vil kun trigge en talemelding.

Kommandoer og DTMF sekvenser mot CCS

Purpose

Purpose

UR Call Command

Comment

Link to LA7LW

3960 

CCS3960 _

3960 erLA7LW

Link to LD4FH B

90012”

CCS90012

9001 is LD4FH and the

extra 2 is for module B

Disconnect CCS

A

CCSA____

Works on incoming and

outgoing links

Understrekning er igjen benyttet for å indikere mellomrom i den aktuelle innstillingen på din radio.

Og til slutt en kommando som kategoriseres som diverse.

Purpose

DTMF

UR Call Command

Comment

Get the gateway version

_______V

There is no DTMF

equivalent

 

Hvordan kople værstasjoner mot aprs nettet

En liten fortsettelse på tidligere artikkel av LA3VW om værstasjon.

Undertegnede har i et par år hatt en LaCrosse/Technoline WS-2350 værstasjon i drift. Dette er en forsåvidt billig værstasjon med de fleste deler i plastik, men den sviver greit og jeg opplever få problemer. Den var i starten kun koplet til internet og aprs via internett, men som LA3VW skriver i sin artikkel er den for en tid tilbake satt opp med også å sende værdata via 144.800 (Aprs data) slik at mobile aprs stasjoner kan motta værdata direkte i displayet på sin radio, se artikkel om dette fra LA3VW.

For å få dette til finnes der flere muligheter, men den mest elegante jeg hittil har funnet og brukt er å bruke enheter fra Mateusz Plocinski som driver firmaet http://microsat.com.pl

De forskjellige enhetene finner du her http://microsat.com.pl/index.php?cPath=21

Verdt å nevne er at her er flere interessante saker, fra USB dongle (SDR Radio) til repeaterstyring osv.

Jeg har handlet flere deler fra dette firmaet og alt har hittil fungert 100%, både teknisk og også leveringsmessig. Han stiller også opp med support via email om nødvendig, samt at der finnes et greit forum på samme addressen som gir svar på de fleste spørsmål.

Der var i starten litt få værstasjoner som var supportert, men nå har de fleste enhetene til Mateusz support for de mest kjente værstasjonene(eller de protokollene de bruker) slik at du bør kunne få din værstasjon til å fungere sammen med disse enhetene. Værstasjonen bør nok ha seriell utgang for at en skal slippe alt for mye hazzel.

Der finnes flere forskjellige enheter – fra de mest avanserte som f.eks wx3in1 plus som kan fungere som både Igate(min er satt som Igate i tillegg til Aprs fill in digipeater og input for værstasjon) til de enkle som bare leverer data via internett eksempelvis http://microsat.com.pl/index.php?cPath=27

Når det gjelder å sette enheten opp som Igate bør dette ikke gjøres hvis andre i området kjører Igate (Igate bør dessuten være connected 24/7/365 mot internett) – Aprs fill inn må vurderes opp imot det at der er dårlig dekning – til det at en fill in vil generere mer pakker(og derav fare for pakkekollisjoner/retransmiteringer) på aprs frekvensen som er 144.800.

Som lisensiert radioamatør vil du kunne sende værdata til Aprs nettet uten å registrere deg som medlem av f.eks Citizen Weather Observer Program — http://wxqa.com/ . (Der er flere slike organisasjoner som gir samme mulighetene). Hvis du registrer deg her vil værstasjonen din bli tildelt et CWxxxx nummer som brukes som identifisering – dette Cwxxxx nummeret kan(skal) du ikke bruke hvis du kopler værstasjonen til via radio – kun hvis du sender infoen til aprs nettet via internett.. Radioamatører bruker sitt callsign med egen SSID – anbefalt SSID i Norge er bla -2 – se infosiden til http://www.aprsla.net/teknisk-oppsett/bruk-av-ssid.html

Du finner også mye annen fin info om Aprs på denne nettsiden. Søk ellers på internett om værstasjoner og aprs og du har nok å gjøre resten av uken.

 

 

Echolink node LA5AR-R

Echolink node LA5AR-R er i prøvedrift

Arendalsgruppen har echolink enablet fm-repeater LA5AR. Den kan nåes via echolink hvor den har nodenr. 808422. Der gjenstår fremdeles noe finpussing, bla er der problemer med å sende dtmf fra hf mot echolink noden, samt at nivå fra internett ut på repeater er noe lavt.

Det er enklest å teste fra internett ved å kople seg opp mot LA5AR-R (node 808422) – da sendes ved connect automatisk 1750 hz tone som åpner repeateren.

Mer info om echolink finner du her: http://www.echolink.org