All posts by LA3VW

Arendalsgruppas I-Gate er flyttet til Fjæreheia.

LA4AI er flyttet til Fjæreheia ved Grimstad. Grunnen til det er at APRS Digipeateren LD4GF som sto nettopp på Fjæreheia linket mange at pakkene fra de andre Digipeaterne til I-Gaten vår. Av antall pakker sammenlagt fra digipeaterne LD4AA, LD4VS, LD4SH, LD4BO, LD4AT og LD4LF sto LD4GF på Fjæreheia for  65%. Det var ingen mening i at den skulle gjøre det, da dette bare skapte unødig trafikk på nettet. Løsningen ble at vi tok LD4GF ut av nettet og erstattet den med I-Gaten LD4AI som også fungerer som Digipeater. Resultatet ble at I-Gaten vår nå hører samtlige av våre digipeatere direkte + en del andre inkludert Kristiansandsdigipeateren LD4KA. Nesten all retransmisjon er nå blitt borte, så det tyder på at vi nå har fått en mye bedre struktur i nettet. Det var Ole, LA7LW og undertegnende LA3VW som sto for flyttingen Fredag den 6. Oktober 2017.

Her ser vi hele oppsettet av LD4AI. Fra høyre har vi montert et Kathrein K64 00 21 bandpassfilter. Det har opprinnelig en senterfrekvens omkring 160 MHz, men ved hjelp av en HP Nettverksanalysator klarte vi å trimme det inn til 144,800 MHz. I mitten av  bildet ser vi en Yaesu radio og helt til høyre har vi en WX3IN1 I-Gate/digipeater fra MICROSAT i Polen. Denne er tilkoplet ett ICE-modem som gruppa har bekostet. Alt kan fjernstyres fra administrators hjemme-QTH inkludert D-Star repeateren vår som også befinner seg her. Dette oppsettet ser nå ut til å fungere tilfredstillende.

Har du lyst til å se på utsikten fra masta hvor antenna står, kan du følge denne linken hvor LA2VRA har leika seg med dronen sin:  https://youtu.be/azBvXGa6GTk

Dugnaden på Heiberg 20. September 2017

Det har lenge vert ett ønske om å oppgradere repeater-QTH Heiberg med ett nytt 19″rack da det eksisterende var alt for lite. Muligheten kom i vår da Tarald, LA6VBA klarte å skaffe tilveie ett via jobben. Det var ett utmerket rack for oss, relativt støvtett og med glassdør. Vi har gjort en del tilpasninger og Wilfred, LA2VRA har laget nye hyller.  Lørdag 16. September var alt klart og Ole, LA7LW og undertegnede kjørte det da opp til sitt QTH på Heiberg. Det var da for sent på dagen til å gjøre noe mer, så det ble bare satt på plass. Onsdag 20. September fikk Tor, LA8NK og undertegnende, LA3VW  mulighet til å  sluttføre prosjektet. Vi reiste opp på Heiberg og etter ca 3 timer var det gamle racket ribbet for utstyr og kastet ut. Alt  som fortsatt var brukbart ble flyttet over i det nye racket og koplet sammen. Dette  ble atskillig mere ryddig og oversiktlig enn tideligere,  da mye av utstyret sto på gulvet. Det som gjenstår nå er å montere inn ett batteri, slik at repeateren har en reserve strømforsyning. Batteri har vi og det er avsatt plass og gjort klart for montering. En annen ting som heller ikke er på plasse enda er at vi skal montere en sirkulator på repeaterens senderutgang. Den er klargjort, og vil bli montert ved neste visitt der oppe.

Som dere ser av bilde så er mesteparten av nedre halvdel okkupert av FM-repeateren LA6SR. Den øverste delen består for det meste av D-Star Hotspottet  (Simplexrepeater) LD4RH.  PCen øverst er for administrasjon av D-Star, inkludert  fjernstyring via internett.

Repeaterne bruker følgende frekvenser:

LA6SR: Smalbånds FM repeater 145,775/145,175 MHz – 107,4 Hz subtone. Kan også aktiveres med 1750 Hz

LD4RH: D-STAR Hotspot 434,5375 MHz simplex.

Vil du vite mer om hvordan disse repeaterne levde tideligere kan du følge linkene her:  http://la4a.no/archives/1500     http://la4a.no/archives/1832

LD4FH har byttet antenne.

LD4FH har i dag 18, September byttet antenne. Den er snudd 180 grader fra retning Kristiansand til retning RISØR. Her vil den bli stående inntil videre. Planen er  å kople to antenner sammen ved hjelp av en splitter/combiner slik at vi får god dekning i begge retninger. Dette krever imidlertid en tillatelse av masteeier og den har vi ikke fått enda.

73 de LA3VW

Årsstatistikk for Arendalgruppens APRS Digipeatere 2016

Her er en statistikk over Arendalgruppens APRS digipeatere for året 2016. Det første bildet viser hvor mange stasjoner de forskjellige digipeaterene har hørt pr. mnd. Som dere ser er det LD4LF, LD4GF, LD4AT og LD4VS som hører mest, naturlig nok, da disse ligger kystnært og nær E18. Resten ligger lengere inn i landet hvor aktiviteten er lavere. Unntaket er LD4SH. Denne digipeateren mistet strømmen i Mars og kom ikke opp igjen før i Desember. Desverre falt den ut igjen senere i måneden og kom ikke opp igjen innen utgangen av året. LA3VW er en fill in digipeater og er bare QRV periodevis.

Når det gjelder antall posisjonspakker skiller LD4GF seg klart ut i antall. Dette kommer av at den formidler mye trafikk fra andre nærliggende digipeatere til I-gaten LD4AI. I månedskifter April/Mai ser dere at der skjedde et rollebytte mellom LD4AT og LD4GF. Årsaken var at I-gaten vår byttet QTH og LD4GF overtok da mesteparten av trafikken til den.

Til slutt har vi et kakediagram som viser antall posisjonspakker som hver av digipeaterene har formidlet gjennom hele 2016. Antallet er uttrykt i % av det totale antall pakker gjennom året.

***

LD4SH er QRV igjen.

APRS digipeateren  LD4SH på Hasåsen, som har vert QRT siden  mars i år p.g.a. et kabelbrudder på 220 Volt linja opp til boden, er nå QRV igjen. Den ble reparert av en innleid elektriker.  Det var bodens eier, Roger som sponset oss med denne kostnaden. Han sier at han er glad for at vi radioamatører er interessert i å bruke boden som i sin tid ble satt opp av hans far, LA1SE. En stor takk til ham!

Her en link hvor strømbruddet blir omtalt:        Strømbrudd på Hasåsen

Og her er en link som omtaler digipeateren:    LD4SH er flyttet fra Heiberg til Hasåsen

Og her er en link til hvor det hele startet:         APRS Digipeater LD4SH på Heiberg

Midlertidig endret antenneoppsett på LD4FH

03. November ble det foretatt en endring på antenneoppsettet på LD4FH. Antennen den har kjørt på hittill står ca 10 m over bakken og peker i retning Søndeled. Denne er nå koplet ut og erstattet med en antenne som står 30 m oppe i masta og peker i retning Kristiansand. Dette er bare en test for å finne ut hvor god dekning den har i den retningen, samt at potensielle D-Star brukere i disse områdene kan få testet utstyret sitt. Vi vil på sikt prøve å få til et oppsett som gir dekning i begge retninger.

D-Star satellitt skytes opp fra Kourou i Sydamerika.

I dag, 22. April 2016, blir der skutt opp 3  cube satelitter hvorav 1 er beregnet for D-Star. Det er studenter ved Universitetet i Liege (ULg) i Belgia som har bygget satelliten. Den vil få opplink på 435,045 MHz og du kan høre den på (nedlink) 145,950 MHz. På 145,980 MHz  vil du og kunne høre et CW beacon. Mer informasjon kan du finne her: http://events.ulg.ac.be/oufti-1/radioamateurs/

Du finner og en PDF artikkel som heter ‘D-STAR digital amateur communications in space with OUFTI-1 CubeSat’ av Jonathan Pisane ON7JPD, Amandine Denis ON4EYA og Jacques Verly ON9CWD den kan lastes ned her:
https://amsat-uk.org/2016/04/05/d-star-satellite-to-launch-from-kourou/

soyuz-vs14-mission-patch

SISTER NYTT:

Oppskytingen av 3 CubeSats (D-Star satelitten er en av dem) med en Russisk Soyuz-STA Fregat-M rakett fra Kourou i Sydamerika er foreløpig utsatt i 24 timer p.g.a.dårlig vær. Ny tid for oppskyting er satt til Lørdag 23. April 2016, kl 21:02 UT

 

APRS Digipeater LD4BO på Flakkheia i Birkeland

LD4BO ble QRV den 17. April 2016 kl 12:45.Vi har lenge hatt planer om å få den QRV, men det klaffet ikke før i dag da det kun er LA6VBA som har nøkkel og da gjennom jobben. Han kontaktet meg (LA3VW) i dag og vi dro avgårde nokså umiddelbart. Utstyret var heldigvis konfigurert på forhånd , så det var OK. Veien opp til toppen var forholdsvis bra helt til der var noen få hundre meter igjen. Her ble veien så dårlig at vi måtte parkere 4-hjulstrekkeren. Monteringen gikk greit med unntak av at vi manglet 1,5 m med koaks. Dette løste seg da vi fant en stubb som var til overs der oppe. Lokalet var nok ryddet nylig for der var ikke mye å finne. Antennen som befinner seg 45 m oppe i masten (toppen) ble testet og vi fant den brukbar inntil videre. Strømmen ble satt på kl 12:45 og alt så ut til å fungere tilfredstillende. Det eneste som er å bemerke er at vi må få byttet ut den koaks-stubben vi fant, da den har skader i skjermen. Vi skal også montere inn ett båndpassfilter mellom radio og antenne for å minimere mulighetene for å forstyrre andre tjenester der oppe. Filteret er bestillt og ventes å ankomme i slutten av uke 21.

_DSC6533_R

Her har vi mast og bod. Var vanskelig å få noe bedre bilde p.g.a. tett vegetasjon.

*

*

_DSC6539-R_edited-1

Og her ser vi selve antenna i fin høyde.

*

_DSC6517-R

Selve digipeateren er montert inn i et rustfritt og sikkert også forholdsvis RF tett stålskap. Som dere ser inneholder den en Argent dataradio og et powersupply. Den gir ut ca 4 Watt.

*

_DSC6526-R_edited-1

Her ser vi hele VSWR kurven på antenna som er en AV-1431. Som dere ser så ligger den helt i grenseland, dvs 1,64:1 ved 144,8 MHz markeringen. Umodifisert er nok denne antenna bedre egnet i repeaterbåndet da den her vil ha en verdi på ca. 1,3:1. Skal det gjøres noe her, må elementene forlenges og det blir ikke så lett når antenna står i 45 meters høyde.

_DSC6529_R_edited-1

Dette er samme bilde som over. Eneste forskjellen er at vi har zoomet mere tett på. Den røde streken markerer 144,800 MHz.

*

*

Så gjenstår det bare å se hva den dekker. Hjemover kjørte vi over heia til Reddal og det så ganske bra ut, så vi får håpe den kommer til å gjøre en god jobb.

*

*

22. Juli  2016

I dag har LA6VBA  og LA3VW utført vedlikehold og utbedringsarbeider på digipeateren. Det ble lagt opp en ny skjøtekabel for 220 V mellom digipeaterskapet og stikkontakt i vegg, da den som var der var en vi hadde lånt midlertidig. For det andre så ble der montert inn et bandpassfilter av fabrikat Procom mellom antenne og digipeater. Dette er ett QTH med veldig mange forskjellige tjenester og vi ønsker å bidra til at dette går mest mulig knirkfritt. Den dårlige coaxkabelen ble og byttet ut så nå skal alt være i orden.

På hjemturen kjørte vi opp til Hynnekleiv og videre ned til Froland. Det var full dekning fra digipeater-QTH og opp til Søre Herefoss. Derfra og opp mot Hynnekleiv var det mer sporadisk. Fra Hynnekleiv fikk vi ingen dekning før vi kom ned til Froland Verk, men da fra LD4GF.

Tekniske Data:

Signatur

LD4BO

Frekvens

144,8000 MHz

QTH

Birkeland / Flakkheia

Locator

JO48CI

Høyde over havet

196 m

Antennehøyde i mast

45 m

Antenne / Side i mast

Nord

Antenne

AV-1431

Effekt tilført antenne

4 Watt

Radio

Argent Data T3-301

Modem

OT3m integrert i radio

Bandpassfilter

PROCOM   BPF 2/3-150L

Status

QRV