D-Rats

Som dere kanksje har sett så er der kommert opp ett nyt ”konferanserom” på den Norske reflektoren DCS013. Den har betegnelsen D-RATS/DPRS og ligger på rom P. Siden mange av dere sikkert lurer på hva dette er for noe skal jeg forsøke  å gi en enkel forklaring.

D-Rats er ett PC program som ble utviklet av Dan Smith – KK7DS, som kan bruke D-Star for overføring av info.  Med programmet kan du:

1       Sende beskjeder mellom radioer, sende e-mail eller sende beskjeder til Winlink. For de som lurer på hva Winlink er, finnes det mye info på Follogruppens webside http://www.la3f.no  

2       Du kan chatte (keyboard to keyboard via D-Star)

3       Det kan brukes til å overføre filer med

4       Du kan sende beskjeder via predefinerte formularer, f.eks. beskjeder i ett nødsambandsoppdrag.

5       Du kan sende GPS posisjonsrapportering og få det opp på ett kart.

 

Du finner første del av en bra video som forklarer en del av programmet her: http://www.youtube.com/watch?v=nXixo5ehWjw