Ny software på LD4FH – og info om DTMF/linking m.m.

LD4FH fikk 28.02.2014 endret software – vi benytter nå G4KLX sin software. På LD4FH kjører vi denne softwaren under windows xp. Det kan muligens senere bli aktuellt å endre til en linux variant, ev. Raspberry pi. Men enn så lenge benytter vi windows versjonen for å se hvordan den fungerer. Der er da følgende kommandoer som kan benyttes til å linke seg videre mot andre reflektorer, andre callsign samt unlinke og få status. Undertegnede har forsøkt seg på en variant som skal beskrive de kommandoene som kan benyttes. Noen er forsøkt oversatt/forklart på norsk – andre er på engelsk.

Command

UR

RPT1

RPT2

Kommentar

For å kalle en stasjon via lokal repeater

CQCQCQ__

LD4FH__C

LD4FH__C

Du routes ikke til en reflektor selv om repeateren er linket til en

For å kalle en stasjon via lokalt tilkoplet repeater

CQCQCQ__

LD4FH__C

LD4FH__B

Du routes til LD4FH, du routes ikke til tilkoplet reflektor selv om LD4FH er tilkoplet en slik

Du kaller en stasjon på den i øyeblikket linkede reflektor.

CQCQCQ__

LD4FH__C

LD4FH__G

Ditt call går eksempelvis ut over alle andre repeatere/noder som er tilkoplet samme reflektor

Du connecter til LA7LW

LA7LW___

LD4FH__C

LD4FH__G

Du connecter til LA7LW uansett hvor han måtte befinne seg

Du kopler opp en spesiell repeater

/LD1OT_B

LD4FH__C

LD4FH__G

Du router til LD1OT repeater på B tilknyttet radio

Du linker til en spesiell reflektor

XRF999BL

LD4FH__C

LD4FH__G

Du linker til en spesiell reflektor – her B rommet på XRF999

Du kopler vekk linket reflektor

_______U

LD4FH__C

LD4FH__G

To trigger echo tilbake på din sending

_______E

LD4FH__C

LD4FH__G

Kun hvis repeater har dette slått på.

Du trigger en talemelding som beskriver link status

_______I

LD4FH__C

LD4FH__G

Kun hvis repeater har dette slått på

Du linker til standard reflektor, for LD4FH er det DCS013B

_______L

LD4FH__C

LD4FH__G

Dette fungerer kun hvis satt opp med default på repeater.

 

DTMF Command

Equivalent UR Command

Comment

B1A” or “B01A” or “B001A”

XRF001AL

Link to DExtra reflector XRF001 A

*1C” or “*01C” or “*001C”

REF001CL

Link to D-Plus reflector REF001 C

D13B” or “D132” or “D1302” or “D01302

DCS013BL

Link to DCS reflector DCS013 B

#”

_______U

Unlink

0” or “00”

_______I

Trigger a voice announcement

**

_______L

Link to the default reflector/repeater if set

Som tidligere , understrekningen brukes for å indikere mellomrom i den aktuelle innstillingen på din radio.Merk at DTMF kommandoer kun tolkes av gateway/stasjonen(repeater vanligvis) under forutsetning av at UR callsign settes til CQCQCQ

En utgående CCS oppkopling fra en repeater vil medføre at alle eksisterende reflektoroppkoplinger vil bli terminert. Imidlertid vil ikke en innkommende CCS opplinking medføre endringen i oppkoplingsstatus, men vil kun trigge en talemelding.

Kommandoer og DTMF sekvenser mot CCS

Purpose

Purpose

UR Call Command

Comment

Link to LA7LW

3960 

CCS3960 _

3960 erLA7LW

Link to LD4FH B

90012”

CCS90012

9001 is LD4FH and the

extra 2 is for module B

Disconnect CCS

A

CCSA____

Works on incoming and

outgoing links

Understrekning er igjen benyttet for å indikere mellomrom i den aktuelle innstillingen på din radio.

Og til slutt en kommando som kategoriseres som diverse.

Purpose

DTMF

UR Call Command

Comment

Get the gateway version

_______V

There is no DTMF

equivalent