APRS og WX

Mange som er aktive på APRS  har koplet radioene sine til en værstasjon. Disse sender så ut meterologiske data på nettet. Disse dataene blir så presantert på displayet på radioen til de som er interessert. I Arendalsområdet  er det LA7LW som legger ut disse opplysningene på nettet.

WX-TM-D710(Klikk på bilde for å få det større.)

Her ser vi værdataene som er sendt ut av LA7LW-2 den 25. Mars kl 20.45 presantert på en Kenwood TM-D710. Som du ser er der  opplysning om mm nedbør, temperatur, vindretning,  vindhastighet, lufttrykk og luftfuktighet. De samme opplysningene vil du få ut på en Yaesu FTM-350E.

WX1-TH-D72   WX2-TH-D72
Her ser du samme data presantert på en KENWOOD TH-D72. Siden denne har mindre skjerm, er dataene fordelt på to skjermbilder som du kan veksle  mellom. Disse opplysningene er mange ganger ganske kjekke å få når man er ute å kjører, eller man vil sjekke været i et bestemt område.

LA7LW har skrevet en mere utfyllende artikkel om hvordan kople værstasjoner opp mot APRS nettet her:  http://la4a.no/archives/515