APRS Voice Alert

Hva er Voice Alert? APRS er så mye mye mer enn bare sporing av kjøretøyer o.l. som mange tror. APRS er et taktisk toveis kommunikasjonssystem for å holde oversikten på hva som skjer i ditt nærområde. Ett av disse er bruk av Voice Alert. Som navnet sier er det en alarm som varsler når en annan amatør er innen ditt dekningsområde for en mulig direkte QSO på f.eks. 2 m. Kan jo være kjekt mange ganger å bli varslet hvis en annen amatør er i nærheten når en f.eks. er ute å kjører og er QRV.
Systemet virker på den måten at du lytter på APRS-frekvensen. Nå er de vel ikke mange som orker å høre på den “støyen” som er der, derfor skal du sette CTCSS til 136,5 Hz, som er standard for VoiceAlert i Europa, og skru volumet passende opp. (123 Hz var den gamle standarden og skal ikke brukes mer.) Mottakeren vil nå være fullstendig stum helt til der kommer en annen amatør innen rekkevidde med VoiceAlert innkoplet. Det du hører kan du betrakte som “Radar ping” og du kan kalle ham opp på APRS frekvensen og deretter QSY til en annen frekvens og gjennomføre en QSO der. Når du kaller ham opp må du alltid huske på å si at du kaller via Voice Alert, ellers vil han kanksje ikke skjønne hvilken frekvens du er på. Derfor husk alltid på å inkludere Voice Alert i ditt oppkall.

Til slutt kan jeg nevne at der nå er flere radioer på markedet som automatisk kan sende ut hvilken frekvens eieren monitorerer. D.v.s. at du nå i tillegg til VoiceAlert kan se hvilken frekvens de lytter på. Disse radioene er bl.a. TM-D710, TH-D72 og FTM-350.

Frekvensannonsering

(Klikk på bildet for større utgave)

På bildet ser vi LA5PPA-9 monitorerer frekvensen 145,500 MHz. Hvis denne stasjonen  endrer frekvens,  endrer beacon automatisk frekvensannonsering. Er du innen rekkevidde for en simplex-QSO kan du på denne radioen (Kenwood TH-D710) bare markere stasjonen, trykke inn TUNE knappen og radioen stiller seg inn automatisk på annonsert frekvens.

Mer utfyllende informasjon om Voice Alert finner du her:

http://www.aprs.org/VoiceAlert3.html