Arendalgruppens Radiofyr

LA3UHH og LA3UHG antenner

Arendalsgruppen har i dag to radiofyr, LA3UHG og LA3UHH. Disse ble en gang i forrige århundre flyttet fra Flekkerøya  til Arendalsgruppens repeater-QTH på Tromøy av LA8AK da han mente dette var ett bedre QTH. Begge fyra fungerte bra i noen år, men efter vert så døde de bort. Årsaken var at det flyttet andre tjenester inn på repeater-QTH, huset ble ombygget både utvendig og innvendig og det ble da i den forbindelse “ryddet”.  LA3UHG forsvant mens LA3UHH fremdeles var inntakt. Det ble for ca 2 år siden tatt ned for sjekk og omprogrammering av logikk da lokator og div. var feil. Det er meningen å få begge fyra i drift igjen, men LA3UHG må da bygges opp på nytt. Begge antennene med kabel er intakte og er de som vises på billede. LA3UHG til venstre.

 

JULI 2013:

Vi er nå i gang med rehabiliteringen. Begge fyra vil nå få samme signatur, i og med at de står på samme QTH. Signaturen vi har fått er LA3SHF. Frekvensene blir 1296,877 MHz og 2320,880 MHz. 23 cm fyret vil bli en ny konstruksjon mens 13 cm fyret vil bli det “gamle gode”. Ny logikk må og inn og LB8X har lovet å hjelpe oss med det. 13 cm fyret er for tiden til sjekk hos LA6LCA i Tønsberg. Planen er at localoscillatoren  på begge fyra efter ombygging skal være låst opp mot et GPS-signal slik at frekvensen vil bli dønn stabil.

 August 2013

13 cm fyret er nå kommet tilbake efter sjekk hos LA6LCA. Det var i forholdsvis god stand men frekvensen var litt utenfor spec. Det er nå trimmet inn til 2320,880 +- 3 kHz. Effekten ble målt til 450 mW, og all spurius ble målt til under -61 dB. En forkullet motstand i utgangstrinnet ble og byttet. Ingen andre defekter ble funnet. Det som gjenstår nå er å få inn en ny nøklingsenhet da den gamle har feil signatur, locator o.s.v. (PROM`en er så gammel at der ikke er mulighet for å programmere en ny)

Et 23 cm fyr er innkjøpt fra Kuhne Electronic i Tyskland. Det er klart radiomessig, men det og mangler nøklingsenhet. Se link her: http://www.kuhne-electronic.de/en/products/beacon-transmitters/mku-13-bake.html

  Tekniske data for LA3SHF fyra:

Frekvens: 1296,877 MHz 2320,880 MHz
QTH: Vardåsen, Tromøy Vardåsen, Tromøy
Locator: JO48JK JO48JK
Antenne: 2 x 15 element yagi 6 dB Horn
Beamretning: Syd Sydvest
Effekt tilført antenne: 1100 mW 450 mW

Teknisk ansvarlig: LA7LW

LA3UHF

Dette er 13 cm fyret slik det ser ut i dag.

(Toppdekselet er fjernet til ære for fotografen).

August 2014

Nøklingsenheten er nå nermest ferdig. Det ble LA7MW som tok seg av den saken. Han har valgt å bruke en Arduino Microcontroller til dette, påmontert et kretskort for  de ekstra komponentene som vi måtte ha. Den er testet og virker veldig fint. Kun noen få praktiske detaljer mangler nå. Denne nøklingsenheten skal nøkle begge fyra da den har to separate utganger, og flere kan legges til ved behov.

Arduino sammensatt

Dette er nøklingsenheten som den ser ut når den er i drift. Den har to muligheter for strømforsyning: enten gjennom USB porten som vi ser på bildet,  eller ved å kople en DC spenning inn i connectoren til høyre for USB porten

Arduino 1 og 2

Og her ser vi Hovedkort og Tilleggskort adskilt.