Problem med LA4A.NO og bildevisning

Vi benytter WordPress og etter siste oppgradering hvor vi bla tok i bruk https (kryptert forbindelse til la4a.no) så forårsaket dette sammen med den malsiden vi benytter at vi ikke lenger fikk se bildene som er koplet sammen med de forskjellige innleggene. I et lite forsøk på å korrigere dette  med den malen vi benyttet ble det vel konstatert at det ikke var helt rett frem. Ny mal er da tatt ibruk, men som dere ser er den noe mangelfull mhp hva vi hadde på forrige webside. det får vi satse på at kommer etterhvert, bildene henger nå sammen med innleggene igjen og da får en kanskje finne seg i noen andre små feil..