Echolink node LA5AR-R

Echolink node LA5AR-R er i prøvedrift

Arendalsgruppen har echolink enablet fm-repeater LA5AR. Den kan nåes via echolink hvor den har nodenr. 808422. Der gjenstår fremdeles noe finpussing, bla er der problemer med å sende dtmf fra hf mot echolink noden, samt at nivå fra internett ut på repeater er noe lavt.

Det er enklest å teste fra internett ved å kople seg opp mot LA5AR-R (node 808422) – da sendes ved connect automatisk 1750 hz tone som åpner repeateren.

Mer info om echolink finner du her: http://www.echolink.org