Bli radioamatør. LISENSKURS starter mandag 6.mars i Arendal kl 1800 – 2000 hos Inventum Sør på Stoa.

Det er blitt bestemt at det skal holdes lisenskurs i regi av Arendalsgruppa av NRRL.

Tidspunkt er mandag 6.mars. Utgangspunkt er 10 kvelder.

Kurset koster kr. 1000,- inklusive bøker og 1 års medlemskap i klubben ved bestått eksamen.

Eneste utover dette er betaling til NKOM, kr. 2000, som er en engangssum for lisensen.

Det er bare å melde seg på hvis du eller dere skulle være interessert.

Meld deg på via email.  la8dna@nrrl.no eller mobiltlf. 90 10 11 65 (Jørn A. Pettersen)