2 m Repeater LA5AR på Tromøy

Repeater-QTHRepeater-QTH på Tromøy.

LA5AR er plassert i et lokale som opprinnelig stammer fra nøytralitetsvakta i 1905.  Her ble den plassert ut våren 1989. (Godkjenning for dette QTH fikk gruppa 02.01.1989.) Men repeateren LA5AR er eldre enn som så. Det er vist ingen i dag som vet nøyaktig hvor gammel, ei heller finner vi noe dokumentasjon på dette, men de som husker best i gruppa mener at den ble startet opp på slutten av 1970-tallet. Den befant seg da i ett høytliggende lokale inne i Arendal.

 

LA5AR's antenneRepeaterantenna.

Antennen som står her i dag har vert i bruk over 20 år og det planlegges utskifting til sommeren. Plassering i masta fikk den da Televerket satt opp en TV- omformer her. I dag deler vi QTH med flere forskjellige tjenester.

 

Repeateren med backup-power

Her ser vi repeateren plassert inn i et 19″ rack. Backup power sees nederst på bilde. Det står et duplexfilter på gulvet ved siden av racket som ikke er kommet med på bildet.

Tekniske Data for LA5AR:

 • Driftsstatus:                        QRV
  Tx-frekvens:                       145,700 MHz
  Rx-frekvens:                       145,100 MHz
  QTH:                                   Vardåsen, Tromøy
  Lokator:                              JO48JK
  Høyde over havet:             105 m
  Antennehøyde i mast:       21 m
  Antenne/side i mast:         Vest
  Stråleretning/Sektor:        Omni
  Antenne:                              5/8 pisk
  Antennegain:
 • Koaxkabel:                           DRAKA RFA 1/2″ – 50
  Tx-effekt:                             10 Watt
  Aksess CTCSS:                   107,2 Hz
  Aksess DTMF:
  Aksess 1750 Hz:                   Ja
  Radio:                                   ICOM UR – FR5000
  Båndbredde:                         Narrow
  Duplexer:                              LETTI – Ørshall Verksted
  Repeaterlogikk:                     HamController MK2

 

::
::

Dugnad på LA5AR

::

Den 8. Oktober 2010 var det dugnad på LA5AR. En etusiastisk gjeng bestående av LA8DNA, LA2VRA, LA6VBA, LA8NK og LA3VW reiste opp. Det var litt forskjellige ting som måtte gjøres:

LA6VBA-LA8DNA oppgraderer LA5AR

Her kopler LA8DNA inn forskjellige spenninger i ett nytt power distribusjonsskap, mens LA6VBA overvåker det hele.

LA8NK oppgraderer logikken

LA8NK programmerer logikken.

LA8NK-LA8DNA programmerer logikken

Og her blir forarbeidet gjort.  LA2VRA til høyre  følger interessert med.

NB! Det er planlagt ny dugnad på repeateren så fort snøen smelter og det blir fremkommelig. Da er det antennen som står for tur.

::

::

August 2013:

Da Norkring har satt opp ny mast og det foregår arbeider på repeater-QTH er vi foreløpig avventende med ny dugnad.

::

::

Juni 2014

 LA5AR i ny mastDen nye masta på Tromøy.

Antenna på LA5ARRepeaterantenna i ny mast.

Kabelinntak i bod

Kabelgjennomføringer til boden.

LA5AR`s antennekabel med hvitt skilt.

(Klikk på bildene for å få de større)

Nå er endelig Norkring ferdig med arbeidene på vårt repeater-QTH. Den nye masta er en del høyere og har større omkrets. Dette var nødvendig, da det ble veldig trangt for nye kabler i den gamle. Den gamle er nå fjernet og vi fikk plukket en del materiell som var skrotet, b.a. connectors. Under montasje av bunnseksjonen på den nye masten hadde de et uhell slik at kabelen vår (Pope H-100) til repeateren nesten fikk brudd. Den er i dag erstattet med 40 meter  DRAKA RFA 1/2″ – 50. Vi er veldig taknemlig for at dette ble gjort uten kostnader for oss. De flyttet også antennen over i den nye masten, dette også uten kostnader for gruppa. Desverre er det den samme gamle antenna, og den MÅ vi få byttet ut etterhvert.

 

15. September 2014

Repeateren ble i dag tatt ned og flyttet til Fjæreheia ved Grimstad. Her vil den bli stående midlertidig for test. Grunnen til dette er at der har vert en del til dels sjenerende støy på repeateren og vi vil ved bytte av QTH se om den følger repeateren eller blir borte. Det har vert vanskelig å lokalisere støyen. Vil du se bilder fra denne flyttingen har LA2VRA skrevet en utmerket reportasje og den finner du her: http://la4a.no/archives/1387

08.September 2015

Den store flyttesjauen.

Repeateren har igjen byttet QTH. Denne gang forhåpentlig  permanent. Vi har fått tildelt plass i linkmasta på Vakttårnheia som ligger 70 m over Arendal sentrum. Antennehøyde i masta er 76 m d.v.s. helt i toppen av masta hvor politiet tideligere hadde sitt analoge samband på denne antennen. Antennen ble målt og hadde et SWR forhold som var veldig nær 1:1 på vår frekvens. Tester ute i distriktet har senere vist at vi har fått en repeater med meget god dekning. Selve repeateren er en nyanskaffelse. Det er en Yaesu System Fusion repeater og den er satt opp til å ta i mot både vanlig smalbånds FM og digital tale (C4FM). Alt den tar i mot blir konvertert til smalbånds FM når den sender det ut igjen. Derved spiller det ingen rolle om du har analog eller digital sender. Alle kan snakke sammen uansett. En ting du imidlertid bør være oppmerksom på er at den ikke lenger kan åpnes med 1750 Hz tone. Du er nødt til å bruke CTCSS 107,2 Hz. Da vil repeateren åpne med en gang du aktiverer PTT.

VAK sett fra kirken

Her ser vi linkmasta fra Arendal sentrum.

VAK ToppseksjonAntennen er helt ideelt plassert.

Kavitetsfilter med sirkulator på Tx

Her ser vi duplexfilteret. Det er det samme som sto på den gamle repeateren, men vi har i tillegg montert en sirkulator på senderutgangen. Du ser sirkulatoren til venstre på bildet. Da repeateren er satt opp med en utgangseffekt på 20 Watt har vi montert en 25 W dummyload på sirkulatorens returport.

Repeater LA5ARHer ser vi selve repeateren.

Jobben er gjortHer er dugnadsgjengen samlet (med unntak av forografen)etter at monteringen er unnagjort.

DC-DC CONVERTER

Dette er DC/DC konverteren som strømforsyner repeateren. Som dere ser så får vi spenning fra 48 V på stasjonen. Derved er vi sikret full drift under et evt. strømbrudd, da stasjonen har nødaggregat.