Strømbrudd på Hasåsen

LD4SH har vert død siden 2. Mars 2016 kl. 23:26. Siden snøen nå er borte og det er blitt fremkommelig opp dit er feilen nå funnet. Det var Knut LA3YNA som fant feilen da han var på befaring der oppe.  Det går en 220 Volt linje fra et skap i bunnen av Hasåsen og opp til boden på toppen. Den ble i sin tid kostet av LA1SE privat og lagt opp ved dugnad i Risørgruppen. LA1SE, Ivan  er i dag desverre silent key. Det som har skjedd er at det er blitt brudd på begge fasene mellom siste og nest siste stolpe på toppen av heia. Kabelen er slitt rett av. Dette må nå repareres og det ser ut som en dugnadsjobb. Når dette kan bli gjort er enda uvisst.

 IMG_4430

Her er ett bilde fra toppen av Hasåsen og nedover mot Søndeled sentrum. Vi ser og 220 Volt linja som kommer opp heia.

IMG_4444

Her ser vi bruddet på kabelen inn til boden.

IMG_4436

Og her er selve bruddet i nærbilde. Ser ut som den er gnagd av over lengere tid.

Det er LA3YNA som har vert fotograf.

06.12.2016

Bruddet på 220 Volt kabelen ble reparert 6. Desember 2016 og APRS digipeateren er nå QRV igjen.