Home » 2013 » May

Archive for May, 2013

En liten fortsettelse på tidligere artikkel av LA3VW om værstasjon.
Undertegnede har i et par år hatt en LaCrosse/Technoline WS-2350 værstasjon i drift. Dette er en forsåvidt billig værstasjon med de fleste deler i plastik, men den sviver greit og jeg opplever få problemer. Den var i starten kun koplet til internet og aprs via internett, […]

Bruk av DTMF koder på LD4FH

Posted 11/05/2013 By LA3VW

LD4FH – B  er nå operativ på full duplex fra sitt QTH på Fjæreheia. I den forbindelse så kan det være greit med litt info. Repeateren står vanligvis oppkoplet mot den norske reflektoren DCS013, konferanserom B. Vil du bruke et annet konferanserom kan du endre dette ved hjelp av DTMF koder.Først må du kople ned […]